Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Import Datagrid View vào Database MySQL bằng C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Import Datagrid View vào Database MySQL bằng C#

  Chào mọi người,

  Mình đã load dữ liệu từ Excel vào Data grid view.
  giờ mình muốn import dữ liệu từ Data grid view vào trong Database MySQL
  Mục đích của mình là import từ file excel vào database MySQL

  các bạn gúp mình nhé.
  Thks mọi người.

  p/s:
  mình đã làm thử nhưng bị báo lỗi như thế này:
  system.data.odbc.exception..........comlumn 'id' cannot be null
  mặt dù file excel có dữ liệu

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  464

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cuonghenry99 Xem bài viết
  Chào mọi người,

  Mình đã load dữ liệu từ Excel vào Data grid view.
  giờ mình muốn import dữ liệu từ Data grid view vào trong Database MySQL
  Mục đích của mình là import từ file excel vào database MySQL

  các bạn gúp mình nhé.
  Thks mọi người.

  p/s:
  mình đã làm thử nhưng bị báo lỗi như thế này:
  system.data.odbc.exception..........comlumn 'id' cannot be null
  mặt dù file excel có dữ liệu
  Khi mà load nó lên Gridview bạn coi có bị dư dòng nào không? . Khóa chính của bảng bạn muốn insert vào có dạng thế nào. Như bạn nói thì chắc là không cung cấp số ID cho nó nên....
  bongda24h.tv

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Import Excel to MySQL Database by C#

  cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
  Bạn xem thử code
  Lúc insert vào bảng thì báo là "transaction_code" be null

  Ví dụ file excel:
  Transaction_code Customer_id Docno Docdt Supplier_id Dc_no Lr_no Employee_id Dc_date Lr_date Wh_code Custsrno
  GRN CU_00001 V10/1100007 2011-11-29 SU_00001 u8302 60s-4789 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  GRN CU_00001 V10/1100008 2011-11-29 SU_00001 u8303 60s-4790 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  GRN CU_00001 V10/1100009 2011-11-29 SU_00001 u8304 60s-4791 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  GRN CU_00001 V10/1100010 2011-11-30 SU_00001 u8305 60s-4792 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  GRN CU_00001 V10/1100011 2011-11-30 SU_00001 u8306 60s-4793 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  GRN CU_00001 V10/1100012 2011-11-30 SU_00001 u8307 60s-4794 ADMM 2011-11-29 2011-11-29 V10 1
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.Odbc;
  using System.Data.SqlClient;


  namespace ADVProject
  {
  public partial class frmHeaderGIS : Form
  {

  public frmHeaderGIS()
  {
  InitializeComponent();
  btnBrowse.Click += new EventHandler(btnBrowse_Click);
  btnLoad.Click += new EventHandler(btnLoad_Click);


  }

  private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
  ofdSelectCSV.Filter= "Excel Files|*.Xls|CSV Files|*.Csv|All Files|*.*";
  ofdSelectCSV.Title = "Select Excel Files";
  ofdSelectCSV.Multiselect = false;
  //ofdSelectCSV.FileName = "GRN_Header.xls";
  txtData.Text=ofdSelectCSV.ShowDialog() == DialogResult.OK ? ofdSelectCSV.FileName : "";

  }
  private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!ValidInput())
  return;
  DataTable dataTable = ReadDataFromExcelFile();
  ImportIntoDatabase(dataTable);
  }

  private void ImportIntoDatabase(DataTable dataTable)
  {
  // transaction_code customer_id docno docdt supplier_id dc_no lr_no employee_id dc_date lr_date wh_code custsrno
  string connStringOdbc = @"DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=?????;PORT=3306;DATABASE=????;UID=? ???;PWD=????";


  OdbcConnection odbcConn = new OdbcConnection(connStringOdbc);
  if (dataTable == null || dataTable.Rows.Count == 0)
  {
  MessageBox.Show(" Excel Data Empty ");
  return;
  }

  else
  {

  string cmdStringInsert = @"insert into wh_grn(transaction_code,customer_id,docno,docdt,su pplier_id,dc_no,lr_no,employee_id,dc_date,lr_date, wh_code,custsrno) VALUES(@transaction_code,@customer_id,@docno,@docd t,@supplier_id,@dc_no,@lr_no,@employee_id,@dc_date ,@lr_date,@wh_code,@custsrno) ";
  odbcConn.Open();

  try
  {
  OdbcDataAdapter odbcDataAdapter = new OdbcDataAdapter();
  OdbcCommand cmdInsert = new OdbcCommand(cmdStringInsert, odbcConn);
  cmdInsert.CommandType = CommandType.Text;
  foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
  {
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@transaction_co de", row["Transaction_code"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@customer_id", row["Customer_id"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@docno", row["Docno"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@docdt", row["Docdt"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@supplier_id", row["Supplier_id"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@dc_no", row["dc_no"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@lr_no", row["Lr_no"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@employee_id", row["Employee_id"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@dc_date", row["Dc_date"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@lr_date", row["Lr_date"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@wh_code", row["Wh_code"].ToString());
  cmdInsert.Parameters.AddWithValue("@custsrno", row["Custsrno"].ToString());
  cmdInsert.ExecuteNonQuery();
  cmdInsert.Dispose();
  cmdInsert = null;
  }

  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  finally
  {
  odbcConn.Close();

  }
  }
  }


  private bool ValidInput()
  {
  if (txtData.Text.Trim()=="")
  {
  MessageBox.Show("Please, Browse File Path");
  return false;
  }
  return true;
  }


  private DataTable ReadDataFromExcelFile()
  {
  //create connect string to file excel
  string connStringOledb = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+txtData.Text.Trim()+@";Extended Properties='Excel 12.0;IMEX=1'";

  DataTable dataTable = null;
  // Create connect
  OleDbConnection oledbconn = new OleDbConnection(connStringOledb);

  try
  {
  oledbconn.Open();
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from [Header$]", oledbconn);
  OleDbDataAdapter oleda = new OleDbDataAdapter();
  oleda.SelectCommand=cmd;
  OdbcDataAdapter odbcDataAdapter = new OdbcDataAdapter();
  // create datatable

  DataSet ds = new DataSet();
  oleda.Fill(ds);
  dataTable=ds.Tables[0];
  dgvData.DataSource = dataTable;

  }
  catch (Exception ex)
  {

  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  finally
  {
  oledbconn.Close();
  }
  return dataTable;


  }

  }
  }

Các đề tài tương tự

 1. Database Import 1 table từ database khác vào database của mình sử dụng hệ quản trị SQLite?
  Gửi bởi luongtankhang123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-08-2012, 01:17 PM
 2. Vấn đề về datagrid view
  Gửi bởi thuha1108 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 09:11 PM
 3. Hướng dẫn import Export trong MySQL
  Gửi bởi C&C++ trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials Database
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 08:41 AM
 4. Tự động import CSDL vào SQLserver2000 hay mysql?
  Gửi bởi BuithiHa trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 04-04-2008, 02:31 PM
 5. Export,Import table trong MySQL
  Gửi bởi thanhlv trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials Database
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-09-2007, 09:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn