Luật sư, luật sư bào chữa trong vụ án hình sự: Hãng luật PHÚ & Luât sư nhận tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự ngay từ giai đoạn điều tra tại Công an, Viện kiểm sát, tranh tụng tại Tòa án.

TÂM VỚI NGHỀ - TÍN VỚI NGƯỜI là kim chỉ nam hành nghề của đội ngũ luật sư chúng tôi.

Bên cạnh việc tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự. Hãng luật PHÚ & Luật sư còn có thế mạnh trong các lĩnh vực:
1. Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia với tư các luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các loại vụ án: dân sự, kinh tế, vay mượn, hợp đồng, hành chính, đất đai, thừa kế, lao động, ly hôn, …
2. TƯ VẤN THU NỢ, DỊCH VỤ THU NỢ, dịch vụ thu nợ hợp pháp được thực hiện bởi các luật sư của Hãng luật PHÚ & Luật sư, các dịch vụ pháp lý bổ trợ: điều tra xác minh dân sự, ....

Liên hệ:
HÃNG LUẬT PHÚ & LUẬT SƯ
40 Lê Vĩnh Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 2223 7476 - 0922 822 466 Luật sư Nguyễn Văn Phú
Email: phu.lawyers@gmail.com
Website: www.phu-lawyers.com
www.phuluatsu.com

DỊCH VỤ THU NỢ, TƯ VẤN THU NỢ
www.tuvanthuno.com
www.tuvandoino.com
www.dichvuthuno.com.vn