TuDongHoa24.com cung cấp bộ điều khiển nhiệt độ PID, ON/OFF Autonics-Hàn Quốc
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
Chức năng tự điều chỉnh PID kép:
Tốc độ đáp ứng cao của điều khiển PID để đạt đến giá trị mong muốn nhanh nhất, tốc độ đáp ứng thấp của điều khiển PID để giảm thiểu sự tuột dốc cho dù đáp ứng hơi chậm.
* Độ chính xác hiển thị cao:
±0.3% (bởi giá trị F.S của mỗi ngõ vào)
* Có 2 chế độ điều khiển tự động
* Có nhiều loại ngõ vào (Chức năng lựa chọn 13 loại ngõ vào):
Chức năng lựa chọn: Cảm biến nhiệt độ, Điện áp và Dòng
* Có nhiều ngõ ra phụ:
Bao gồm LBA, SBA, 7 loại ngõ ra Alarm và 4 loại chức năng Alarm tùy chọn, ngõ ra PV transmission (4-20mADC), Ngõ ra truyền thông RS485.
* Hiển thị dấu thập phân cho ngõ vào Analog
Các model Autonics hiện đang có sẵn hàng

TZ4M-B4S
TZ4M-B4C
TZ4H-14R
TZ4H-14S
TZ4H-14C
TZ4H-24R
TZ4H-24S
TZ4H-24C
TZ4H-R4R
TZ4H-R4S
TZ4H-R4C
TZ4H-A4R
TZ4H-A4S
TZ4H-A4C
TZ4H-T4R
TZ4H-T4S
TZ4H-T4C
TZ4H-B4R
TZ4H-B4S
TZ4H-B4C
TZ4W-14R
TZ4W-14S
TZ4W-14C
TZ4W-24R
TZ4W-24S
TZ4W-24C
TZ4W-R4R
TZ4W-R4S
TZ4W-R4C
TZ4W-A4R
TZ4W-A4S
TZ4W-A4C
TZ4W-T4R
TZ4W-T4S
TZ4W-T4C
TZ4W-B4R
TZ4W-B4S
TZ4W-B4C
TZ4L-14R
TZ4L-14S
TZ4L-14C
TZ4L-24R
TZ4L-24S
TZ4L-24C
TZ4L-R4R
TZ4L-R4S
TZ4L-R4C
TZ4L-A4R
TZ4L-A4S
TZ4L-A4C
TZ4L-T4R
TZ4L-T4S
TZ4L-T4C
TZ4L-B4R
TZ4L-B4S
TZ4L-B4C
TB42-14R
TB42-14S
TB42-14C
TB42-14N
T3NI
T3SI
T4YI
T4WI
T3HI
T4MI
T4LI
T3S
T3H
T4M
T4L
T3HA
T3HS
T4MA
T4LA
T4LP
T4WM
TC3YT-B4R3
TC3YT-B4R16
TOS(b4rk4c
TOM
TDM
TOL
TDL
SPC1-35-E
SPC1-50-E
DISC-N
DISA-RN
DISA-GN
DISA-RN
DISA-GN
D5Y-M
D5W-M
D5W-MX
BJ10M-TDT
BJ15M-TDT
BJ1M-DDT
BJ300-DDT
BS5-K2M
BS5-T2M
BS5-L2M
CT-01
BA2M-DDT
BA2M-DDT-P
BY500-TDT
BYS500-TDT
BYD3M-TDT
BYD3M-TDT-P
BYD100-DDT
BYD50-DDT
BYD30-DDT
BYD50-DDT-T
BYD30-DDT-T
BYD50-DDT-U
BYD30-DDT-U
BPS3M-TDT
BPS3M-TDT (OPTION L/ON)
BPS3M-TDT-P
BM3M-TDT
BM1M-MDT
BM200-DDT
BMS5M-TDT
BMS2M-MDT
BMS300-DDT
BEN10M-TFR
BEN5M-MFR
BEN3M-PFR
BEN500-DFR
BEN300-DFR
BEN10M-TDT
BEN5M-MDT
BEN3M-PDT
BEN500-DDT
BEN300-DDT
BEL10M-TFRD
BEL10M-TFRL
BEL5M-MFRD
BEL5M-MFRL
BX15M-TFR
BX15M-MFR
BX3M-PFR
BX700-DFR
BX15M-TFR-T
BX5M-MFR-T
BX3M-PFR-T
BX700-DFR-T
BX15M-TDT
BX5M-MDT
BX3M-PDT
BX700-DDT

-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com