TuDongHoa24.com cung cấp cầu nối dây Phoenix Contact
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
UK 3 N Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám, nắp D-UK 4/10
UK 5N Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám, nắp D-UK 4/10
UK 6N Terminal block 6 mm², dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám, nắp D-UK 4/10
UK 10 N Terminal block 10 mm², dòng 76A, rộng 10.2mm, màu xám, nắp D-UK 4/10
UK 16 N Terminal block 16 mm², dòng 101A, rộng 12mm, màu xám), nắp D-UK 16
UIK 35 Terminal block 35 mm², dòng 125A, rộng 15.2mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 50 Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 95 Terminal block 95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 150 Terminal block 150 mm², dòng 309A, rộng 31 mm, màu xám, có sẵn nắp che
UKH 240 Terminal block 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che
D-UK 4/10 Cover for UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, width: 1.8 mm, color: gray
D-UK 16 Cover for UK 16N, width: 1.5mm, color: gray
USLKG 3 Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 5 Ground terminal block 4 mm², đường kính dây 4 mm², rộng 6.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 6N Ground terminal block 6 mm², đường kính dây 6 mm², rộng 8.2mm, màu vàng-xanh
USLKG10N Ground terminal block 10 mm², đường kính dây 10 mm², rộng 10.2mm, màu vàng-xanh
USLKG 16 Ground terminal block 16 mm², đường kính dây 16 mm², rộng 12mm, màu vàng-xanh
TS-K Separating disk, Nắp để ngăn cách phần điện cho các bridge kế cận, không mất khoảng không gian
ATP-UK Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal áp (UK), dày 1.5mm
FBRN 10-5 N Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-6 Fixed bridge for UK 5N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 5N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
FBI 10-8 Fixed bridge for UK 6N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 6N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được)
FBI 10-10 Fixed bridge for UK 10N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 10N, gắn ở tâm terminal, 10 chân, có thể chia ra được
ZB 5 :UNPRINT Zack marker strip for UK 3N, MTK, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 3N, MTK, 1 strip cho 10 cầu đấu
ZB 5 :PRINTED Printed zack marker strip for UK 3N, MTK, Nhãn in cho UK 3N, MTK theo yêu cầu, hoặc in sẵn số (1 -> 10, 11 -> 20,….)
ZB 6 :UNPRINT Zack marker strip for UK 5N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, 1 strip dùng cho 10 cầu đấu
ZB 6 :UNPRINT Printed zack marker strip for UK 5N, Nhãn in cho UK 5N theo yêu cầu, hoặc in sẵn số (1 -> 10, 11 -> 20,….)
Zack marker strip for UK 6N, Nhãn trắng cho cầu đấu UK 6N, URTK/S, 1 strip dùng cho 10 cầu đấu
ZB 8 :UNPRINT Printed zack marker strip for UK 6N, URTK/S, Nhãn in cho UK 6N, URTK/S theo yêu cầu, hoặc in sẵn số (1 -> 10, 11 -> 20,….)
ZB 10 :UNPRINT Zack marker strip for UK 10N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 6N, 1 strip dùng cho 10 cầu đấu
ZB 10 :PRINTED Printed zack marker strip for UK 10N, Nhãn in cho UK 10N theo yêu cầu, hoặc in sẵn số (1 -> 10, 11 -> 20,….)
UKK 3 Double-level terminal block 2.5 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám
UKK 5 Double-level terminal block 4 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm², rộng 6.2mm, màu xám
UK 5-HESI Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì, đường kính dây: 0.2-4mm², rộng 8.2mm, màu đen
UK 5-HESILED 24 Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm², , Led hiển thị 24VDC, rộng 8.2mm, màu đen
MTK Disconnect Terminal block 4mm², disconnect terminal bằng dao cắt, dòng 16A, rộng 5.2mm, màu xám, dùng kiểm tra tín hiệu trong hệ SCADA
D-MTK Cover for disconnect terminal MTK, Nắp che cho terminal MTK. rộng 1mm
URTK/S Current terminal block 10mm², terminal dòng, dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám, dùng để kiểm tra current transformer
D-URTK Cover for terminal URTK/S, Nắp che cho terminal dòng, rộng 2.2mm
ATS-RTK Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal dòng (URTK/S)
PSB 3/10/4 Test plug socket, not insulated, female test connector cho URTK/S
FB 10-RTK/S Cross connector for terminal URTK/S, 10 pos., jumper để kết nối các điểm disconnect cho terminal dòng URTK/S, 10 pos., có thể chia nhỏ
USB 2-RTK/S Cross connector for 2 terminal URTK/S, 2 pos., jumper để kết nối các điểm disconnect cho 2 terminal dòng URTK/S, 2 pos.
SB 4-RTK/S Cross connector for 4 terminal URTK/S, 4 pos., jumper để kết nối các điểm disconnect cho 4 terminal dòng URTK/S, 4 pos., dùng cho ngắn mạch 3-phase
Terminal strip markers for E/UK or CLIPFIX 35, Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal, gắn trên E/UK hay Clipfix 35, vùng đánh ký tự: 25x6mm
End clamp, Chặn cuối, có ốc vặn xuống DIN Rail 35mm

-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com