CPU-Z giúp bạn xem được tên nhà sản xuất, dòng chipset, socket, các thông số về tốc độ, bus, cache, có bao nhiêu core … nhờ đó bạn có thể kiểm tra được các thông tin về chipset của mình và biết được máy đang chạy ở chế độ overclock hay không, …


CPU-Z 1.58 Final | Kiểm tra chi tiết cấu hình PC
Ngoài ra, CPU-Z còn cho biết thêm các thông tin về mainboard, memory (ram) để bạn đối chiếu về sự tương thích giữa chúng với chipset.

Tên phần mềm: CPU-Z 1.58 Final ( Free )
Chức năng chính: Kiểm tra chi tiết cấu hình PC
Dung lượng: 3.7 MB

Download CPU-Z 1.58 Final full
Nguồn: sưu tầm