Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: cách đọc 1 chuỗi có định dạng trước bằng fstream c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định cách đọc 1 chuỗi có định dạng trước bằng fstream c++

  bây h mình có 1 file input.txt như sau:
  0 3
  girl,con gai
  run,chay
  love, tinh yeu
  2 cái số thì dễ rùi,mình mún đọc từ girl vào biến a,con gái vào biến b,run vào biến c....
  nói chung là đọc sao cho 2 từ trên 1 dòng thì ngăn cách nhau bới dấu phẩy.
  girl,con gai thì a="girl" và b="con gái".ai chỉ dùm mình,thanks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  46

  Bạn có thể dùng isstringstream để tách chuỗi với những kí tự khác nhau như sau:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <utility>
  4. #include <vector>
  5. #include <cstdlib>
  6. #include <algorithm>
  7. #include <sstream>
  8. #include <fstream>
  9.  
  10. using namespace std;
  11.  
  12. vector<pair<string, string>> read_file(ifstream &inf) {
  13.     vector<pair<string, string>> result;
  14.     string line;
  15.     pair<string, string> p;
  16.     istringstream ss;
  17.  
  18.     while (getline(inf, line)) {
  19.         istringstream ss(line);
  20.         getline(ss, p.first, ',');
  21.         getline(ss, p.second);
  22.         result.push_back(p);
  23.     }
  24.     return result; 
  25. }
  26.  
  27. void print(const pair<string, string> &p) {
  28.     cout << p.first << ", " << p.second << '\n';
  29. }
  30.  
  31. int main() {
  32.     ifstream inf("in.txt");
  33.     if (!inf) {
  34.         cerr << "File not found.\n";
  35.         exit(1);
  36.     }
  37.     vector<pair<string, string>> result = read_file(inf);
  38.     for_each(result.begin(), result.end(), print);
  39. }
  Đoạn trên mình trả về một pair dữ liệu gồm 2 chuỗi, bạn thích xử lý thế nào thì tùy chỉnh lại nhé. Mình dùng std::C++11 nên hai dấu >> trong khai báo vector<pair<string, string>> có thể đi liền nhau, nếu bạn dùng C++99, thì bạn phải thêm một khoảng trắng vào giữa. "> >"

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  38

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <fstream>
  4. #include <vector>
  5. #include <cctype>
  6.  
  7. using namespace std;
  8.  
  9. int main()
  10. {
  11.         string filename;
  12.         string buff ;
  13.         fstream in;
  14.         vector < string > list;
  15.  
  16.         cout << "Nhap ten file can doc:" << endl;
  17.         getline ( cin, filename );
  18.  
  19.         in.open ( filename.c_str() , ios::in ) ;
  20.         if ( ! in.is_open () )
  21.         {
  22.                 cout << "Khong mo dc file \""<< filename << "\""<< endl;
  23.                 return -1;
  24.         }
  25.  
  26.         int i,k;
  27.         while ( ! in.eof () )
  28.         {
  29.                 getline ( in , buff );
  30.                 for ( i = 0 , k = 0 ; i < buff.length() ; i++ )
  31.                 {
  32.                         if ( buff[i] == ',' | buff [i] == ' ' )
  33.                         {
  34.                                 list.push_back ( buff.substr (k, i -k) );
  35.                                 while (  ! isalnum ( buff[i] )  &&  i < buff.length()  ) i ++ ;
  36.                                 k = i  ;
  37.                         }
  38.                         if  ( i == buff.length() - 1 ) list.push_back ( buff.substr (k, i - k + 1) );
  39.                 }
  40.         }
  41.  
  42.         for ( i = 0 ; i  < list.size() ; i ++ )
  43.         cout<< "list["<< i << "] = \"" << list[i] << "\""<< endl;
  44.  
  45.         return 0;
  46. }
  Code mình "hiền" hơn code của bạn trên chút, có lẽ bạn xem dễ hiểu hơn

Các đề tài tương tự

 1. Giúp em lỗi C++ này với:no matching function for call to `fstream::fstream (const char[14])'
  Gửi bởi tuongbk trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-07-2013, 05:12 PM
 2. Cách sử dụng con trỏ chỉ vị trong fstream để trở về vị trí ban đầu
  Gửi bởi toan1211 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-02-2013, 10:22 AM
 3. Bài tập C++ bài tập liên quan đến fstream.h
  Gửi bởi kukopuka trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-11-2010, 01:08 AM
 4. Lập trình C++ Lớp fstream, các hàm và công dụng
  Gửi bởi vietduc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 13-04-2010, 08:51 AM
 5. Lập trình C++ | Định dạng văn bản với fstream.h ?
  Gửi bởi nguyenvu_101 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-04-2009, 10:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn