Hic mình vừa dơn cái website về mà mình chạy thì nó báo lỗi "Error 20 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS."

mình cũng search google,mình nghĩ nó không phải lỗi code mà lỗi gì trong cấu hình IIS....ai giúp mình với.thanks