Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong
Tôi cần bán chung cư CT4 xa La hà đông:
CT4A, căn 2802, S=67.8m, giá 21tr/m2
CT4A, căn 511, S=69,5m, giá 22tr/m2
CT4A, tầng 1804, S=53m, giá 22tr/m2
CT4A, tầng 1609, S=53m ,Bc ĐN, giá 22tr/m2
CT4A, tầng 1003, S=69,5m, Bc TB
Mọi Chi Tiết liên hệ:
Hà Phương: 0934.50.10.50


Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong