Mình dựa vào trang này để lấy mẫu Windows Service dùng C#
http://www.codeproject.com/KB/system...wsService.aspx
Nhưng nó chỉ mới là cái sườn thôi ... Mình muốn thêm những nhu cầu khác cho service thực hiện như : như nhận lệnh để chạy một ứng dụng nào đó trong máy (paint, work, ...) hoặc log off computer chẳng hạn. Vấn đề là mình không biết thêm những nhu cầu đó vào chỗ nào trên code mẫu ... Mong mọi người giúp đỡ ...