TuDongHoa24.com cung cấp PLC Mitsubishi giá tốt
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------

PLC MITSUBISHI với ưu điểm : nhiều chủng loại, dễ sử dụng,chất lượng tốt. Giá cả ưu đãi nhất, sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc.

Chúng tôi gửi tới quý khách các dòng sản phẩm:
FX1S: FX1S-10MR-ES/UL, FX1S-10MR-001, FX1S-10MT-ESS/UL,
FX1S-10MT-001, FX1S-14MR-001, FX1S-14MR-ES/UL, FX1S-14MT-ESS/UL, FX1S-14MT-001, FX1S-20MR-ES/UL, FX1S-20MR-001, FX1S-20MT-ESS/UL, FX1S-20MT-001, FX1S-30MR-ES/UL, FX1S-30MR-001, FX1S-30MT-ESS/UL, FX1S-30MT-001.

FX1N: FX1N-14MR-001, FX1N-14MR-ES/UL,FX1N-14MT-ESS/UL, FX1N-14MT-001, FX1N-24MR-001, FX1N-24MR-ES/UL, FX1N-24MT-001, FX1N-24MT-ESS/UL,FX1N-40MR-001, FX1N-40MR-ES/UL, FX1N-40MT-001, FX1N-40MT-ESS/UL,FX1N-60MR-001, FX1N-60MR-ES/UL, FX1N-60MT-001, FX1N-60MT-ESS/UL.

FX2N: FX2N-16MR-001, FX2N-16MR-ES/UL, FX2N-16MT-001,
FX2N-16MT-ESS/UL, FX2N-32MR-001, FX2N-32MR-ES/UL,
FX2N-32MT-001, FX2N-32MT-ESS/UL, FX2N-48MR-001,
FX2N-48MR-ES/UL, FX2N-48MT-001, FX2N-48MT-ESS/UL,
FX2N-64MR-001, FX2N-64MR-ES/UL, FX2N-64MT-001,
FX2N-64MT-ESS/UL, FX2N-80MR-001, FX2N-80MR-ES/UL,
FX2N-80MT-001, FX2N-80MT-ESS/UL, FX2N-128MR-001,
FX2N-128MR-ES/UL, FX2N-128MT-001, FX2N-128MT-ESS/UL.

FX3G: FX3G-14MR-001, FX3G-14MR-ES/A, FX3G-14MT-001,
FX3G-14MT-ESS/A, FX3G-24MR-001, FX3G-24MR-ES/A,
FX3G-24MT-001, FX3G-24MT-ESS/A, FX3G-40MR-001,
FX3G-40MR-ES/A, FX3G-40MT-001, FX3G-40MT-ESS/A,
FX3G-60MR-001, FX3G-60MR-ES/A, FX3G-60MT-001,
FX3G-60MT-ESS/A.

FX3U: : FX3U-16MR-001, FX3U-16MR-ES/A, FX3U-16MT-001,
FX3U-16MT-ESS/A, FX3U-32MR-001, FX3U-32MR-ES/A,
FX3U-32MT-001, FX3U-32MT-ESS/A, FX3U-48MR-001,
FX3U-48MR-ES/A, FX3U-48MT-001, FX3U-48MT-ESS/A,
FX3U-64MR-001, FX3U-64MR-ES/A, FX3U-64MT-001,
FX3U-64MT-ESS/A, FX3U-80MR-001, FX3U-80MR-ES/A,
FX3U-80MT-001, FX3U-80MT-ESS/A, FX3U-128MR-001,
FX3U-128MR-ES/A, FX3U-128MT-001, FX3U-128MT-ESS/A.

Q Series: Q00JCPU, Q00CPU , Q01CPU , Q02CPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, Q172HCPU, Q173HCPU, Q172HCPU-T, Q173HCPU-T, Q172CPUN, Q173CPUN, Q172CPUN-T,
Q173CPUN-T, Q12PRHCPU, Q25PHCPU,Q12PRHCPU, Q25PRHCPU.
Q02UCPU, Q03UDCPU, Q04UDHCPU , QD75D4, QJ71C24N-R2,
PM150RSA060, Q68DAVN,Q64AD, Q68DAV, Q68ADV, Q61P-A2,
QJ71C24N, Q02UCPU, Q64AD, QY18A, QY42P, QX42, QX41 , QY10,
QJ61BT11N , A3NMCA8 , A1SJ72T25 ,Q62P, Q63P, Q64P, Q61SP, Q63RP, Q64RP, Q312B, Q63B, Q65B, Q68B, Q612B, Q52B, Q55B, Q33B, Q35B,

AnS , An, QnA and QnAS series:
Q2ASHCPU-S1, Q2ASHCPU, Q2ASCPU-S1, Q2ASCPU, Q4ARCPU,
Q4ACPU, Q3ACPU, Q2ACPU-S1, Q2ACPU, A2USHCPU-S1,
A2ASCPU-S30, A2ASCPU-S1, A2ASCPU, A2SHCPU-S1, A2SHCPU,
A1SHCPU, A1SJHCPU-S8, A1SJHCPU, A4UCPU, A3UCPU,
A2UCPU-S1, A2UCPU, A3ACPU, A2ACPU-S1, A2ACPU,
A3NCPU, A2NCPU-S1, A2NCPU, A1NCPU. A38B, A32B,
A1SD75P3-S3 , A62D,AJ65SBTB2N-16R, A312B,
AJ65SBTB3-16D, AJ65SBTB1-32D , A1SX42.

KHỐI MỞ RỘNG: FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8EX-ES/UL, FX2N-16EX-ES/UL , FX2N-8EYR-ES/UL, FX2N-8EYT-ESS/UL , FX2N-16EYR-ES/UL , FX2N-16EYT-ESS/UL, FX2N-32ER-ES/UL , FX2N-32ET-ESS/UL , FX0N-40ER-ES/UL, FX2N-48ER-ES/UL , FX2N-48ET-ESS/UL và các khối mở rộng của dòng Q series, AnS, An, QnA, QnAS series.

KHỐI BIẾN ĐỔI AD/DA :
FX2N-2D; FX2N - 4DA; FX2N-2AD; FX2N-4AD; FX2N-8AD;
FX2N-5A;FX0N-3A; FX2N-1HC; F2-40BL; A6BAT; MR-BAT.

KHỐI TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP :
FX1N-485-BD; FX1N-232-BD/422-BD; FX2N-485-BD/422-BD;
FX-232-BD; FX2N- 1PG-E; FX2N-20GM.

MÀN HÌNH GOT :
GT1695-XTBA; GT1685M-STBA; GT1675M-STBA; GT1055-QSBD;
GT1050-QBBD; GT1030-LBD; GT1020-LBD; GT1020-LBL.
-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com