1. Tình hình là bài của em là về tìm kiếm địa điểm nên em sử dụng trang yp.vn để trả về kết quả tìm kiếm (Trang trả về) .Ý em muốn là nhập nội dung trong ô TetBox sau khi nhấm " Tìm " thì trang trả về sẽ xuất hiện trong WebBrowser Control của C# nhưng em ko bít làm thế nào. Mong anh chị giúp
Vd: em nhập vào TetBox là "CMC" sau đó bấm Button " Tìm " thì trong cái WebBrowser Control nó hiện trang kết quả tìm kiếm như vậy yp.vn/business/vn/tabid/62/ctl/s/mid/896/language/en-US/Default.aspx

2. Vấn dề 2 là cho e hỏi có cách nào để cố định tọa độ để hiện trong WebBrowser đối với 1 trang Web ko ạ ? VD như chỉ cho cái WebBrowser hiện đúng vị trí của cái khung tìm kiếm trong trang webtho6i đó anh chị.

Mong anh chị giúp em sớm nhất có thể