Mình đang có bài tập liên quan đến đồ họa trong C.Nhưng tìm trên diễn đàn thấy toàn nói về Turbo C, hiện tại mình chỉ được học VS C.
Pro nào biết thì chỉ mình đồ họa C trong Vs với.Từ cơ bản càng tốt.Có tài liệu thì càng hay.
<cụ thể là bài tập trò chơi caro>