Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: giúp em hàm realloc !!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  7

  Angry giúp em hàm realloc !!!

  em dùm VC++ ,
  cho em hỏi bài xóa số nguyên tố trong mảng động , khi em xóa 1 số nguyên tố trong mảng thì phải cấp phát lại bộ nhớ nhưng em ko bit ghi sao

  mong pa kon giúp đỡ

  C++ Code:
  1. //-------Hàm Kiểm tra snt----------------
  2.  
  3. int ktsnt(int n)
  4. {
  5.     if(n<2)return 0;
  6.     for(int i=2;i<=n/2;i++)
  7.     {
  8.         if(n%i==0)return 0;
  9.     }
  10.     return 1;
  11. }
  12.  
  13. //---------------ham xoa vi tri -------------
  14.  
  15. void xoavitri(int *&a,int &n,int k)
  16. {
  17.    
  18.     for(int i=k;i<n-1;i++)
  19.         a[i]=a[i+1];
  20.     n--;
  21.     a=(int *)realloc(a,n*sizeof(int));  // không bit để đâu cho đúng , mà ghi vậy đúng hem ..
  22. }
  23.  
  24. //---------------- Xoa nguyen to ---------------------
  25.  
  26. void xoanguyento(int *&a,int n)
  27. {
  28.    
  29.     for(int i=0;i<n;i++)
  30.     {
  31.         if(ktsnt(a[i])==1)
  32.                 {
  33.                       xoavitri(a,n,i);
  34.               i--;
  35.                 }
  36.     }
  37. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi car0ot : 10-05-2008 lúc 06:01 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Dùng C++ thì dùng new + delete, dùng C thì xài realloc.
  Ví dụ :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. const int SIZE = 10;
  4.  
  5. int* del_return( int* ary, int size )
  6. {
  7.     int* g = new int[ size ];
  8.     /*
  9.          - Cái này tui chỉ gán lại
  10.          - Cậu muốn del số nguyên tố hay đó thì tuỳ
  11.     */
  12.     for( int x = 0; x < size; ++x )
  13.         g[ x ] = ary[ x ];
  14.        
  15.     delete[] ary;
  16.    
  17.     return g;
  18. }
  19.  
  20. int main()
  21. {
  22.     int* ary = new int[ SIZE ];
  23.    
  24.     for( int g = 0; g < SIZE; ++g )
  25.     {
  26.         ary[ x ] = g + 1;
  27.     }
  28.    
  29.     ary = del_return( ary, SIZE );
  30.    
  31.     delete[] ary;
  32.    
  33.     return 0;
  34. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  7

  àh , tớ hiểu ý cậu rồi , có nghĩa là gán mảng cũ bằng mảng khác với size mới rồi return cái mảng mới , làm vậy cũng dc nhưng mà ko biết còn cách nào hay hơn ko .
  Nếu như làm như cách trên thì Visaul tạo ra hàm realloc làm jì nhỉ ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  7

  em Demo thêm 1 vd cũng liên quan đến hàm realloc cho rõ hơn .

  Vd : như sau (em dung VS C++ , máy anh chỉ việc copy chạy ,Test)
  Hàm 1 : Viết một chương trình tìm X trong mảng động 1 chiều bằng phương pháp cầm canh .
  Ham 2 : kiểm tra xem mảng có tăng dần hay ko ?

  Giải thuật cầm canh là phải thêm 1 phần tử cuối cùng tức a[n]=x , nên ta cấp phát thêm cho nó = reallocn+1 phần tử phải ko ạ .

  Sau khi làm xong thì ta phải xóa phần tử đó đi cho nó trở lại mảng ban đầu đúng ko ? (Nếu ko xóa nó sẽ ảnh hưởng đến bài sau , như vd này ).

  Nếu như em để trong hàm timx dưới cùng
  Code:
  a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
  thì chương trình chạy đúng ,
  ngược lại để realloc thì chương trình chạy sai .

  Nhưng theo như thấy mih nói là nếu muốn cấp phát lại thì phải dùng realloc , còn malloccấp phát lại từ đầu ( nghĩa là mảng sẽ bị xóa hết ) .

  Hic hic , nhưng chương trình chạy thì ngược lại ko hiểu sao ? Pác nào hiểu kĩ vấn đề này chỉ em với .

  và đây là code :

  Code:
  // TestThucHanh.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include "stdlib.h"
  
  void nhapmang(int *&a,int &n);
  void xuatmang(int *a,int n);
  void timx(int *&a,int n,int &x);
  int kiemtra(int *a,int n);
  
  int main(int argc, char* argv[])
  {
    int *a;
    int n,x;
    nhapmang(a,n);
    printf("\nMang sau khi nhap :\n");
    xuatmang(a,n);
  
    timx(a,n,x);
  
    if(kiemtra(a,n)==0)printf("\n\nMang khong tang dan .");
    else printf("\n\nMang tang dan . ");
  
    return 0;
  }
  
  //-------------------Nhap Mang------------------
  
  void nhapmang(int *&a,int &n)
  {
    printf("Nhap n : ");
    scanf("%d",&n);
    a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
    if(a==NULL)
    {
      printf("\n Khong cap phat duoc .");
      exit(0);
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      printf("Nhap a[%d] = ",i);
      scanf("%d",&a[i]);
    }
  
  }
  
  //--------------------Xuat Mang------------------
  
  void xuatmang(int *a,int n)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
      printf("\t%d",*(a+i));
  }
  
  
  //--------------------Cam Canh-------------------
  
  void timx(int *&a,int n,int &x)
  {
    n++;
    a=(int*)realloc(a,n*sizeof(int));
    printf("\nNhap X : ");
    scanf("%d",&x);
    a[n]=x;
    for(int i=0;a[i]!=x;i++);
    if(i==n)printf("\nKhong tim thay %d .",x);
    else printf("\nVi tri %d trong mang la %d .",x,i);
  
    n--;
    //a=(int *)realloc(a,n*sizeof(int));
    a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
  }
  
  //--------------------Kiem tra Mang co tang khong------------------
  
  int kiemtra(int *a,int n)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
      if(a[i]>a[i+1])return 0;
    return 1;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Sự khác nhau của malloc, calloc, realloc
  Gửi bởi taller trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 10-03-2017, 11:43 PM
 2. Lập trình C Sau khi sử dụng realloc thi giá trị cũ của mảng bị thay đổi
  Gửi bởi trantrunghieu90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-12-2013, 05:03 PM
 3. Hỏi về Calloc mà Realloc!
  Gửi bởi conga2012 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-12-2012, 02:59 PM
 4. Cấp phát bộ nhớ động - realloc tại sao gây ra lỗi?
  Gửi bởi Solokop trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-04-2011, 08:08 PM
 5. realloc hoạt động như thế nào?
  Gửi bởi zxy613 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-10-2009, 07:32 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn