Chào các bạn,
Mình đang cần tài liệu về cấu trúc dữ liệu không gian nhưng tìm mãi thì chỉ được một số tài liệu và đọc không hiểu mấy. Bạn nào có tài liệu về đề tài này chia sẻ cho mình với.

Cảm ơn các bạn.