Mình đang làm đề tài mô phỏng chương trình DHCP, mình muốn làm 1 cái datagridview để mỗi lần Server cấp IP cho 1 client thì các thông tin về client đó sẽ được hiển thị lên datagridview, nó sẽ gồm 5 column: Hostname, IPAddress, SubnetMask, MacAddress,DefaultGateway. Mỗi lần có client kết nối vào và được Server cấp IP thì những thông tin của client đó sẽ được thêm vào datagridview, những thông tin đó không được nhập vào từ textbox mà sẽ được client gửi lên cho server. Nhưng mình chỉ làm được cho nó hiển thị thông tin của 1 client, còn những client khác khi kết nối vào thì nó ko hiển thị, hic. Các bạn có ý tưởng gì về cái này giúp mình với, thật sự về datagridview thì mình ko hiểu nó lắm, xem nhiều ví dụ toàn thấy người ta đưa dữ liệu vào database, sau đó load lên datagridview, mình muốn cho nó load trực tiếp vào luôn, hay là bạn nào có thể giúp mình làm sao để có thể sử dụng listview trong hàm static được không, có ai giúp mình được không ? Xin cảm ơn mọi người đã đọc topic của mình, mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn !
Vd 1 đoạn code:
Code:
public static void AddUser(TcpClient tcpUser, string strUsername,string Message)
    {      
      DHCPServer.htUsers.Add(strUsername, tcpUser);
      DHCPServer.htConnections.Add(tcpUser, strUsername);      
      SendAdminMessage("   HostName :"+htConnections[tcpUser] + "\r\n   MacAddress :" + Message);
    }
Có ai biết làm cách nào để dùng được listview trong đó ko, nếu được thì chắc dễ hơn là dùng datagridview, vì chẳng biết dùng nó, hic hic