Các bạn nếu ai biết cho mình hỏi về thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây phủ tối thiểu trong đồ thị có hướng như : nguyên tắc của giải thuật, các bước, quá trình thực hiện giải thuật. Nếu bạn nào biết xin chỉ mình bằng tiếng việt với, tài liệu tiếng anh cũng có, nhưng đọc nhức đầu quá. Hoặc nếu không thì cho mình xin 1 cái vd mô phỏng giải thuật bằng hình thôi cũng được (nhưng phải rõ ràng từng bước, chứ nếu không chắc cũng chả hiểu)

Ai có thời gian xin giúp mình, xin cảm ơn