Hi mọi người.

Có ai có project hướng dẫn làm 1 cái web căn bản. Đơn giản thôi, nhưng gần như đầy đủ cơ bản của quá trình thiết kế web. Mình cám ơn rất nhiều...