Chào các bạn. Mình đang phải viết một chương trình kiểu task schedule(lịch hẹn) bằng WMI trên C#. Trong đó, người dùng có thể chọn thời điểm rồi gán công việc mà máy tính sẽ thực hiện ví dụ như mở 1 chương trình, tắt máy, hay hiển thị một message như nhắc nhở (như sắp có một cuộc hẹn hay gì gì đó) ... Nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu mình thấy WMI với 2 namespace hỗ trợ là SYSTEM.MANAGEMENT và SYSTEM.MANAGEMENT.INSTRUMENTATION hầu như không thể làm được chuyện đó. Nó chỉ có thể thao tác với các process trên máy như tắt process, xem thông tin process, liệt kê các process, hay nhận một message khi 1 chương trình mới được cài vào, ...

Mình xin phép hỏi có phải mình đã tìm hiểu không đúng hay thật sự nó là như vậy ? Mình xin lỗi nếu lỡ có spam hay post không đúng chỗ !

Thank in advance !