Cho mình hỏi dung lượng tối đa mà biến Image có thể lưu trữ là bao nhiêu vậy
Vì mình sử dụng biến này để lưu ảnh. Khi mình chọn bức hình có dung lượng là 11.5mb thì nó không lưu được. Ai biết chỉ giùm với nhé.