bạn nào đã tham gia cho mình hỏi chút thông tin nhé