Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Dùng biến để biết hàng thứ mấy trong mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  Mặc định Dùng biến để biết hàng thứ mấy trong mảng

  Code:
  #include "stdafx.h"
   #include <iostream>
   #include <fstream>
   #include <stdlib.h>
   #include <stdio.h>
   #include <conio.h>
   #define MAXLINE 256
   using namespace std;
   int main()
   {
   char Line[MAXLINE];
   char fname[50];
   cout<<"Input file name : ";
   gets(fname);
   ifstream InFil(fname,ios::in);
   if (!InFil)
   {
   cout << "File could not be opened : " << fname;
   return 1;
   _getch();
   }
   while(!InFil.eof())
   {
   InFil.getline(Line,MAXLINE-1);
   cout<<Line<<endl;
   }
   InFil.close();
   return 0;
   }
  file month.txt
  Code:
  month 1 January 
  month 2 February 
  month 3 March 
  month 4 April 
  month 5 May 
  month 6June
  Ở đây nếu mình dùng 1 biến k để biết hàng thứ mấy đang hiện ở dòng trên cùng 1 màn hình.Ví dụ như k=1 thì sẽ chọn hàng "month 1 January" tô màu hàng này rồi copy hàng này sang mang mảng khác. Tương tự nếu k=4 sẽ chọn hàng "month 4 April"
  và làm như trên.Mong nhận được câu trả lời sớm cảm ơn nhìu.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. #include <windows.h>
  5.  
  6. const int MAX_LINE = 256;
  7. using namespace std;
  8.  
  9. BOOL set_color( WORD color )
  10. {
  11.     HANDLE hStdout = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );
  12.     BOOL rt = SetConsoleTextAttribute( hStdout, color );
  13.     return rt;
  14. }
  15. const unsigned short color[ 9 ] = { 0x0000, 0x0001, 0x0002,
  16.                                     0x0003, 0x0004, 0x0005,
  17.                                     0x0006, 0x0007, 0x0008
  18.                                   };
  19. int main()
  20. {
  21.     ifstream inf;
  22.     string   line;
  23.     string   file_name;
  24.     int      line_number;
  25.     int      count = 1;
  26.  
  27.     cout << "Input file name : ";
  28.     getline( cin, file_name );
  29.  
  30.     cout << "Input a line number : ";
  31.     cin >> line_number;
  32.  
  33.     inf.open( file_name.c_str() );
  34.  
  35.     if( !inf )
  36.     {
  37.         cerr << "File could not be opened : " << file_name;
  38.         return 1;
  39.     }
  40.  
  41.     while( getline( inf, line ) )
  42.     {
  43.         if( count == line_number )
  44.         {
  45.             set_color( color[ 3 ] );
  46.             cout << line << "\n";
  47.         }
  48.         count++;
  49.     }
  50.  
  51.     inf.close();
  52.     return 0;
  53. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Đổi giá trị 2 biến không dùng biến trung gian
  Gửi bởi hieubm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 05-11-2014, 06:16 PM
 2. Dùng giá trị một biến đặt tên cho Arraylist trong C#
  Gửi bởi hama2627 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-04-2012, 08:49 PM
 3. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM
 4. Lập trình C Dùng biến đếm trong C
  Gửi bởi giang92 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 09:17 AM
 5. Chưa biết dùng cách lặp trong C(mới học)
  Gửi bởi canoc3000 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 03-05-2010, 12:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn