Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Dùng biến để biết hàng thứ mấy trong mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  Mặc định Dùng biến để biết hàng thứ mấy trong mảng

  Code:
  #include "stdafx.h"
   #include <iostream>
   #include <fstream>
   #include <stdlib.h>
   #include <stdio.h>
   #include <conio.h>
   #define MAXLINE 256
   using namespace std;
   int main()
   {
   char Line[MAXLINE];
   char fname[50];
   cout<<"Input file name : ";
   gets(fname);
   ifstream InFil(fname,ios::in);
   if (!InFil)
   {
   cout << "File could not be opened : " << fname;
   return 1;
   _getch();
   }
   while(!InFil.eof())
   {
   InFil.getline(Line,MAXLINE-1);
   cout<<Line<<endl;
   }
   InFil.close();
   return 0;
   }
  file month.txt
  Code:
  month 1 January 
  month 2 February 
  month 3 March 
  month 4 April 
  month 5 May 
  month 6June
  Ở đây nếu mình dùng 1 biến k để biết hàng thứ mấy đang hiện ở dòng trên cùng 1 màn hình.Ví dụ như k=1 thì sẽ chọn hàng "month 1 January" tô màu hàng này rồi copy hàng này sang mang mảng khác. Tương tự nếu k=4 sẽ chọn hàng "month 4 April"
  và làm như trên.Mong nhận được câu trả lời sớm cảm ơn nhìu.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <string>
  4. #include <windows.h>
  5.  
  6. const int MAX_LINE = 256;
  7. using namespace std;
  8.  
  9. BOOL set_color( WORD color )
  10. {
  11.     HANDLE hStdout = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );
  12.     BOOL rt = SetConsoleTextAttribute( hStdout, color );
  13.     return rt;
  14. }
  15. const unsigned short color[ 9 ] = { 0x0000, 0x0001, 0x0002,
  16.                                     0x0003, 0x0004, 0x0005,
  17.                                     0x0006, 0x0007, 0x0008
  18.                                   };
  19. int main()
  20. {
  21.     ifstream inf;
  22.     string   line;
  23.     string   file_name;
  24.     int      line_number;
  25.     int      count = 1;
  26.  
  27.     cout << "Input file name : ";
  28.     getline( cin, file_name );
  29.  
  30.     cout << "Input a line number : ";
  31.     cin >> line_number;
  32.  
  33.     inf.open( file_name.c_str() );
  34.  
  35.     if( !inf )
  36.     {
  37.         cerr << "File could not be opened : " << file_name;
  38.         return 1;
  39.     }
  40.  
  41.     while( getline( inf, line ) )
  42.     {
  43.         if( count == line_number )
  44.         {
  45.             set_color( color[ 3 ] );
  46.             cout << line << "\n";
  47.         }
  48.         count++;
  49.     }
  50.  
  51.     inf.close();
  52.     return 0;
  53. }

Các đề tài tương tự

 1. Đổi giá trị 2 biến không dùng biến trung gian
  Gửi bởi hieubm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 05-11-2014, 06:16 PM
 2. Dùng giá trị một biến đặt tên cho Arraylist trong C#
  Gửi bởi hama2627 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-04-2012, 08:49 PM
 3. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM
 4. Lập trình C Dùng biến đếm trong C
  Gửi bởi giang92 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 14-11-2011, 09:17 AM
 5. Chưa biết dùng cách lặp trong C(mới học)
  Gửi bởi canoc3000 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 03-05-2010, 12:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn