Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hiển thị file bmp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  27

  Mặc định Hiển thị file bmp

  Các anh giúp em bài hiển thị file bmp này trong dos .
  Em có đọc cấu trúc của file bmp nhưng chỉ biết đọc 2 byte đầu của Bmp_header , còn phần tiếp theo en không biết phải làm gì nữa . Mong anh chị giúp đỡ .
  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  //=============STRUCT===================
  struct BMP_HEADER
  {
      
  unsigned char bf_type[2] ;

  };
  //===========PROTOYPE=========================
  int Read_file_bmpcharname_file ) ;
  //============MAIN====================
  int main()
  {
      
  }
  //==================================
  int Read_file_bmpcharname_file )
  {
      
  BMP_HEADER bmp_header ;

      
  FILEfp =  fopenname_file" rb+ " ) ;
      if ( 
  fp == NULL 
      {
          
  printf"Unable this file %s"name_file ) ;
          return 
  ;
      }

      
  fread( & bmp_header sizeof(bmp_header) , fp ) ;
      
  fclosefp ) ;

      if ( 
  bmp_header.bf_type[0] == 'B' && bmp_header.bf_type[1] == 'M' )
          return 
  ;


 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Anh không rành C T_T, nhưng anh nghĩ em có thể tham khảo đoạn code C++ này, ý tưởng là giống nhau, em coi chỉnh lại theo cấu trúc C là ok.
  C++ Code:
  1. #include <cassert>
  2. #include <fstream>
  3. #include <iostream>
  4. #include <string>
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. class Image
  9. {
  10. public:
  11.     Image( char* ps, int w, int h );
  12.     ~Image();
  13.     char* pixels;
  14.     int   width;
  15.     int   height;
  16. };
  17.  
  18. //Reads a bitmap image from file.
  19. Image* loadBMP( const char* filename );
  20. Image::Image( char* ps, int w, int h )
  21.     :pixels( ps ), width( w ), height( h )
  22. {   }
  23.  
  24. Image::~Image()
  25. {
  26.     delete[] pixels;
  27. }
  28.  
  29. namespace
  30. {
  31.     //Converts a four-character array to an integer, using little-endian form
  32.     int toInt(const char* bytes)
  33.     {
  34.         return ( int )( ( ( unsigned char )bytes[ 3 ] << 24 ) |
  35.                         ( ( unsigned char )bytes[ 2 ] << 16 ) |
  36.                         ( ( unsigned char )bytes[ 1 ] << 8  ) |
  37.                         ( ( unsigned char )bytes[ 0 ]       ) |
  38.                       );
  39.     }
  40.  
  41.     //Converts a two-character array to a short, using little-endian form
  42.     short toShort(const char* bytes)
  43.     {
  44.         return ( short )( ( ( unsigned char )bytes[ 1 ] << 8 ) |
  45.                           ( ( unsigned char )bytes[ 0 ]      )
  46.                         );
  47.     }
  48.  
  49.     //Reads the next four bytes as an integer, using little-endian form
  50.     int readInt( ifstream &input )
  51.     {
  52.         char buffer[ 4 ];
  53.         input.read( buffer, 4 );
  54.    
  55.         return toInt( buffer );
  56.     }
  57.  
  58.     //Reads the next two bytes as a short, using little-endian form
  59.     short readShort( ifstream &input )
  60.     {
  61.         char buffer[ 2 ];
  62.         input.read( buffer, 2 );
  63.    
  64.         return toShort( buffer );
  65.     }
  66.  
  67.     //Just like auto_ptr, but for arrays
  68.     template< class T >
  69.     class auto_array
  70.     {
  71.     private:
  72.         T* array;
  73.         mutable bool isReleased;
  74.     public:
  75.         explicit auto_array( T* array_ = NULL )
  76.             :array( array_ ), isReleased( false )
  77.         {   }
  78.  
  79.         auto_array( const auto_array< T >& aarray )
  80.         {
  81.             array = aarray.array;
  82.             isReleased = aarray.isReleased;
  83.             aarray.isReleased = true;
  84.         }
  85.  
  86.         ~auto_array()
  87.         {
  88.             if (!isReleased && array != NULL)
  89.             {
  90.                 delete[] array;
  91.             }
  92.         }
  93.  
  94.         T* get() const
  95.         {
  96.             return array;
  97.         }
  98.  
  99.         T &operator*() const
  100.         {
  101.             return *array;
  102.         }
  103.  
  104.         void operator =( const auto_array< T >& aarray )
  105.         {
  106.             if (!isReleased && array != NULL)
  107.             {
  108.                 delete[] array;
  109.             }
  110.          
  111.             array = aarray.array;
  112.             isReleased = aarray.isReleased;
  113.             aarray.isReleased = true;
  114.         }
  115.  
  116.         T* operator ->() const
  117.         {
  118.             return array;
  119.         }
  120.  
  121.         T* release()
  122.         {
  123.             isReleased = true;
  124.             return array;
  125.         }
  126.  
  127.         void reset( T* array_ = NULL )
  128.         {
  129.             if( !isReleased && array != NULL )
  130.             {
  131.                 delete[] array;
  132.             }
  133.          
  134.             array = array_;
  135.         }
  136.  
  137.         T* operator +( int i )
  138.         {
  139.             return array + i;
  140.         }
  141.  
  142.         T& operator[]( int i )
  143.         {
  144.             return array[i];
  145.         }
  146.     };
  147. }
  148.  
  149. Image* loadBMP( const char* filename )
  150. {
  151.     ifstream input;
  152.     char     buffer[2];
  153.     int      dataOffset
  154.  
  155.     input.open( filename, ifstream::binary );
  156.     assert( !input.fail() || !"Could not find file" );
  157.  
  158.     input.read(buffer, 2);
  159.     assert( buffer[ 0 ] == 'B' && buffer[ 1 ] == 'M' || !"Not a bitmap file" );
  160.  
  161.     input.ignore( 8 );
  162.  
  163.     dataOffset = readInt( input );
  164.  
  165.     //Read the header
  166.     int headerSize = readInt( input );
  167.     int width;
  168.     int height;
  169.  
  170.     switch( headerSize )
  171.     {
  172.         case 40:
  173.             width = readInt( input );
  174.             height = readInt( input );
  175.  
  176.             input.ignore( 2 );
  177.             assert( readShort( input ) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel" );
  178.             assert( readShort( input ) == 0 || !"Image is compressed" );
  179.             break;
  180.  
  181.         case 12:
  182.             width = readInt( input );
  183.             height = readInt( input );
  184.  
  185.             input.ignore( 2 );
  186.             assert( readShort( input ) == 24 || !"Image is not 24 bits per pixel" );
  187.             break;
  188.  
  189.         case 64:
  190.             assert( !"Can't load OS/2 V2 bitmaps" );
  191.             break;
  192.  
  193.         case 108:
  194.             assert( !"Can't load Windows V4 bitmaps" );
  195.             break;
  196.  
  197.         case 124:
  198.             assert( !"Can't load Windows V5 bitmaps" );
  199.             break;
  200.  
  201.         default:
  202.             assert( !"Unknown bitmap format" );
  203.     }
  204.  
  205.     //Read the data
  206.     auto_array< char > pixels( new char[ size ] );
  207.     auto_array< char > pixels2( new char[ width * height * 3 ] );
  208.     int                bytesPerRow = ( ( width * 3 + 3 ) / 4 ) * 4 - ( width * 3 % 4 );
  209.     int                size = bytesPerRow * height;
  210.  
  211.     input.seekg( dataOffset, ios_base::beg );
  212.     input.read( pixels.get(), size );
  213.  
  214.     for (int y = 0; y < height; y++)
  215.     {
  216.         for (int x = 0; x < width; x++)
  217.         {
  218.             for (int c = 0; c < 3; c++)
  219.             {
  220.                 pixels2[ 3 * ( width * y + x ) + c ] =
  221.                     pixels[ bytesPerRow * y + 3 * x + (2 - c) ];
  222.             }
  223.         }
  224.     }
  225.  
  226.     input.close();
  227.     return new Image( pixels2.release(), width, height );
  228. }
  229.  
  230. int main()
  231. {
  232.     Image* img;
  233.     string file_name;
  234.  
  235.     cout << "Enter your filename please :";
  236.     getline( cin, file_name );
  237.  
  238.     img = loadBMP( file_name.c_str() );
  239.  
  240.     delete img;
  241.     return 0;
  242. }
  ps : sorry em hôm bữa h bên anh là mother day T_T ( phải đi với gia đình ), nên anh không rảnh coi cho em được, khi nào anh thi xong thì anh sẽ coi kĩ hơn T_T.

Các đề tài tương tự

 1. Cách add file thư viện dll vào file exe để tạo một file chạy duy nhất C#
  Gửi bởi nthung2112 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 01-09-2012, 10:01 AM
 2. File backup .bak có dung lương lớn hơn file .mdb và file log
  Gửi bởi MYNAM trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 27-07-2012, 12:59 PM
 3. Giới thiệu cách chuyển File Ảnh thành file Video trong download proshow gold
  Gửi bởi thuhu0900x trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 03:54 AM
 4. Đọc dữ liệu file midi dạng số HEX và lấy lời nhạc trong file ra file text
  Gửi bởi kimngockhtn_2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 04:40 PM
 5. Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 11:47 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn