chả là mình đang học làm chương trình quản lí sinh viên bằng c# , có phần kết nối csdl từ sql đến c#...
mình xem tài liệu hướng dẫn nó có phần kết nối từ SQL đến c# phải yêu cầu tài khoản "sa" gì đó nhưng phần mềm sql của mình sao ko thiết lập đc tài khoản "sa"
Mình đã làm theo cách này
1.Đầu tiên, các bạn đăng nhập với các thông số sau:
+ Server type: Data Engine
+ Server name: tên-máy-của-bạn
+ Authentication: Windows Authenticaton ---> click connect
2. Sau đó click chuột phải vào Server đang chạy chọn properties
3. Tiếp theo chọn tab Security và các bạn chọn SQL Server and Windows Authentication mode. nhấn OK
4. Bạn restart lại SQL(chuột phải chọn Restart), sau đó bạn vào Security-->Login-->sa , vào đây bạn có thể đặt pass theo ý bạn(ô password và confirm password), Chọn Status ở mục Login bạn tick vào Enabled
5. Reset lại SQL và đăng nhập với tài khoản sa.(chú ý là server là tên máy của bạn)

làm đến bước 4 thì ko thấy Login-->sa
Mọi người có thể chỉ cho mình cách nào để kết nối chúng với nhau đc ko ?
thanks