Em dùng Visual 2010 đến phần tạo xml, schema ... mà ko thấy có trong toolbox như visual 2008, ngồi code thì hơi ngại, ai giúp em với.