PC Video Converter Studio 5.3 được thiết kế để cung cấp một giải pháp chuyển đổi giữa các định dạng AVI, DivX, XviD, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF, MOV, 3GP, 3G2, iPod, M4V, và MP4. Các tính năng chính bao gồm: chuyển đổi hàng loạt, trích xuất âm thanh của video, tạo slide show video, chụp ảnh từ phim, áp dụng phụ, và định cỡ file video của bạn.

Bạn có được khả năng kiểm soát các file đang chuyển đổi, kể cả khả năng thay đổi độ phân giải màn hình, định dạng âm thanh và tỉ lệ khung hình. Chương trình có thể dễ dàng thực thi chuyển đổi hàng loạt với các bộ giải mã thông dụng nhất thông qua thao tác kéo và thả vào cửa sổ chính.
Download PC Video Converter Studio

Nguồn: sưu tầm