TuDongHoa24.com cung cấp Encoder E6A2 OMRON giá tốt
Liên hệ:
Ms.Thúy - Cell: 0983002408
Tel: +84 8 2220 3781
Fax: +84 8 2220 2210
Skype: tdh24.hotro2
Yahoo Messenger: tudonghoa24_9 ; tudonghoa24_10
Email: hotro2@tudonghoa24.com

Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Encoder Omron với ưu điểm : nhiều chủng loại, dễ sử dụng,chất lượng tốt. Giá cả ưu đãi nhất, sản phẩm chính hãng, bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc.
Kích thước: nhỏ gọn, f25 x 29mm, trục f3.6 mm
Loại thông dụng : E6A2-CW5C
Đầu ra: A,B và Z (thuận và đảo, hở collector).
Tần số : 30 kHz
Ðộ phân giải : 100, 200, 360, 500, xung/vòng
Nguồn : 5-24 VDC

Chúng tôi gửi tới quý khách các dòng sản phẩm:

Các model Encoder Omron:
E63-WF5C
E69-1
E69-2
E69-C04B
E69-C06B
E69-C06M
E69-C08B
E69-C10B
E69-C10M
E69-C610B
E69-C68B
E69-DC5 5M
E69-DF10
E69-DF15
E69-DF2
E69-DF20
E69-DF25
E69-DF30
E69-DF5
E69-DF98
E69-FBA
E69-FBA02
E69-FCA
E69-FCA02
E69-FCA03
E69-FCA04
E6A2-CS3C 100P/R 0.5M
E6A2-CS3C 100P/R 2M
E6A2-CS3C 10P/R 0.5M
E6A2-CS3C 10P/R 2M
E6A2-CS3C 200P/R 0.5M
E6A2-CS3C 200P/R 2M
E6A2-CS3C 300P/R 0.5M
E6A2-CS3C 300P/R 2M
E6A2-CS3C 360P/R 0.5M
E6A2-CS3C 360P/R 2M
E6A2-CS3C 500P/R 0.5M
E6A2-CS3C 60P/R 0.5M
E6A2-CS3C 60P/R 2M
E6A2-CS3E 100P/R 0.5M
E6A2-CS3E 100P/R 2M
E6A2-CS3E 10P/R 0.5M
E6A2-CS3E 10P/R 2M
E6A2-CS3E 200P/R 0.5M
E6A2-CS3E 200P/R 2M
E6A2-CS3E 20P/R 2M
E6A2-CS3E 300P/R 0.5M
E6A2-CS3E 300P/R 2M
E6A2-CS3E 360P/R 0.5M
E6A2-CS3E 360P/R 2M
E6A2-CS3E 500P/R 0.5M
E6A2-CS3E 60P/R 0.5M
E6A2-CS3E 60P/R 2M
E6A2-CS5C 100P/R 0.5M
E6A2-CS5C 100P/R 2M
E6A2-CS5C 10P/R 0.5M
E6A2-CS5C 10P/R 2M
E6A2-CS5C 200P/R 0.5M
E6A2-CS5C 200P/R 2M
E6A2-CS5C 20P/R 0.5M
E6A2-CS5C 300P/R 0.5M
E6A2-CS5C 300P/R 2M
E6A2-CS5C 360P/R 0.5M
E6A2-CS5C 360P/R 2M
E6A2-CS5C 360P/R 5M
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M
E6A2-CS5C 60P/R 0.5M
E6A2-CS5C 60P/R 2M
E6A2-CW3C 100P/R 0.5M
E6A2-CW3C 100P/R 2M
E6A2-CW3C 200P/R 0.5M
E6A2-CW3C 200P/R 2M
E6A2-CW3C 360P/R 0.5M
E6A2-CW3C 500P/R 0.5M
E6A2-CW3E 100P/R 0.5M
E6A2-CW3E 100P/R 2M
E6A2-CW3E 200P/R 0.5M
E6A2-CW3E 200P/R 2M
E6A2-CW3E 360P/R 0.5M
E6A2-CW3E 500P/R 0.5M
E6A2-CW5C 100P/R 0.5M
E6A2-CW5C 100P/R 2M
E6A2-CW5C 100P/R 5M
E6A2-CW5C 200P/R 0.5M
E6A2-CW5C 200P/R 2M
E6A2-CW5C 360P/R 0.5M
E6A2-CW5C 360P/R 2M
E6A2-CW5C 500P/R 0.5M
E6A2-CW5C 500P/R 2M
E6A2-CWZ3C 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 100P/R 2M
E6A2-CWZ3C 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 200P/R 2M
E6A2-CWZ3C 360P/R 0.5M
E6A2-CWZ3C 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 100P/R 2M
E6A2-CWZ3E 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 200P/R 2M
E6A2-CWZ3E 360P/R 0.5M
E6A2-CWZ3E 500P 2M
E6A2-CWZ3E 500P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 100P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 200P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 360P/R 0.5M
E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M
­
Liên hệ:
Ms.Thúy - Cell: 0983002408
Tel: +84 8 2220 3781
Fax: +84 8 2220 2210
Skype: tdh24.hotro2
Yahoo Messenger:: tudonghoa24_9 ; tudonghoa24_10
Email: hotro2@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com