Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Kết nối từ máy A sang server bằng C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Kết nối từ máy A sang server bằng C#

  Hiện tại tôi đang làm một bài tập và có chuỗi kết nối trong C# như sau:
  StrConnection = "DATABASE=QUANLYKHACHHANG;PWD=sa;DSN=QUANLYKHA CHHA NG;Description=QLKH;LANGUAGE=us_english;APP=Micros oft® Visual Studio .NET;WSID=THAINH;UID=sa";
  có ai am hiểu về kết nối CSDL SQL SERVER giúp tôi với, ái có cách kết nối khác thì cho anh em học hỏi thêm với,
  Kết nối ở đây là kết nối từ 1 máy A vào trong 1 CSDL SQL SERVER của máy chủ.
  chân thành cảm ơn các chuyên gia

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Đây là lớp CMyConnection của mình làm trong bài đồ án môn học CNPM nó chạy tốt đối với server là localhost hay là 1 IP nào khác.
  Bạn tham khảo nhé

  PHP Code:

  public class CMyConnection
      
  {
          private 
  string sCon="";
          private 
  SqlConnection con;
          private 
  string sDatabase="";
          private 
  string strError="";
          private 
  string sIP "";
          private 
  string sUserName;
          private 
  string sPassword;
          private 
  CMyFile fFile;

          public 
  CMyFile File
          
  {
              
  set fFile value; }
              
  get { return fFile; }
          }
          public 
  string IP
          
  {
              
  set sIP value; }
              
  get { return sIP; }
          }
          public 
  string UserName
          
  {
              
  set sUserName value; }
              
  get { return sUserName; }
          }
          public 
  string Password
          
  {
              
  set sPassword value; }
              
  get { return sPassword; }
          }
          public 
  string ConnectionString
          
  {
              
  set{sCon value;}
              
  get { return sCon; }
          }
          public 
  SqlConnection sqlCon
          
  {
              
  set con value; }
              
  get { return con; }
          }
          public 
  string DatabasePath
          
  {
              
  set sDatabase value; }
              
  get { return sDatabase; }
          }
          public 
  string Error
          
  {
              
  set strError value; }
              
  get { return strError; }
          }

          
          public 
  CMyConnection()
          {
              
  con = new SqlConnection();
              
  sCon "Data Source =.; Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=DayNauAn";
              
  fFile = new CMyFile();
          }
          public 
  CMyConnection(string DatabaseName,string ServerNamestring UserNamestring Password)
          {
              
  sDatabase DatabaseName;            
              
  sIP ServerName;
              
  sUserName UserName;
              
  sPassword Password;
              
  con = new SqlConnection();
              
  fFile = new CMyFile();
          }
          public 
  string BuildConnectionString()
          {            
              
  string sResult "";
              
  //neu khong co ip thi mac dinh la localhost
              
  if (sIP == "")
              {
                  
  sResult += "Data Source=.";
              }
              else
              {
                  
  sResult += "Data Source=" sIP;
              }
              
  sResult += "; Initial Catalog= " sDatabase ";";
              if(
  sUserName != "")
              {
                  
  sResult += "User Id = " sUserName "; Password = " sPassword ";";
              }
              return 
  sResult;
          }
          public 
  bool Connection()
          {
              
  bool bResult;
              
  sCon BuildConnectionString();            
              try
              {

                  if (
  con.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
                  {
                      
  con.ConnectionString sCon;
                      
  con.Open();
                  }
                  
  bResult true;
              }
              catch
              {
                  
  bResult false;
              }
              return 
  bResult;
          }

          public 
  bool Connection(string sUserstring sPass)
          {
              
  bool bResult;
              
  sCon "DataSource=.; Initial Catalog=" sDatabase;
              
  sCon += ";user ID=" sUser ";Password=" sPass;
              try
              {
                  
  con.ConnectionString sCon;
                  if (
  con.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
                      
  con.Open();
                  
  bResult true;
              }
              catch
              {
                  
  bResult false;
              }
              return 
  bResult;
          }
          public 
  bool Connection(bool toSqlExpress)
          {
              
  bool bResult toSqlExpress;
              if (
  toSqlExpress == true)
              {
                  
  sCon "Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='" sDatabase;
                  
  sCon += "';Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=False";

                  try
                  {
                      
  con.ConnectionString sCon;
                      if (
  con.State == System.Data.ConnectionState.Closed)
                          
  con.Open();
                      
  bResult true;
                  }
                  catch(
  Exception e)
                  {
                      
  bResult false;
                      
  strError e.Message;
                  }
              }
              return 
  bResult;
          }
          public 
  void Disconnection()
          {
              if (
  con.State == System.Data.ConnectionState.Open)
                  
  con.Close();
          }
      } 

Các đề tài tương tự

 1. Copy data từ SQL Server qua MySQL | Chuyển database từ SQL Server sang MySQL?
  Gửi bởi huynhngocduc_63 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 16-12-2014, 01:27 PM
 2. Chuyển từ sql server sang sql server compact trong visual studio 2010
  Gửi bởi ndnhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:52 PM
 3. xuất dữ liệu từ sql server 2k5 sang excel với kiểu dữ liệu NGÀY
  Gửi bởi sayit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-01-2011, 10:01 PM
 4. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ Access sang SQL Server?
  Gửi bởi thangphuong13 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-04-2010, 08:30 PM
 5. cach luu du lieu tu may client sang may server
  Gửi bởi thanhit trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-04-2010, 01:41 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn