sua tu lanh tai nhavới mọi nguyên nhân hư hỏng.


Hư hỏng Nguyên nhân
Độ lạnh kém • • sua tu lanh tai nhathiếu ga
• • sua tu lanh tai nhabị tắc ẩm
• • Tắc bẩn 1 phần phin lọc
• • Thermostat hoạt động không chính xác
• • Do nạp ga quá nhiều
• • Do dàn lạnh bám tuyết nhiều
• • Do hỏng bên trong block
• • Do hỏng thermic
• • Do vỏ tủ không kín hoặc cửa tủ bị kênh
Máy nén không hoạt động • • sua tu lanh tai nha Hỏng thermic
• • sua tu lanh tai nha Hỏng rơle khởi động
• • sua tu lanh tai nhaHỏng block
• • sua tu lanh tai nha Hỏng thermic
• o Bị gãy thanh lưỡng kim
• o Đứt dây điện trở
• o Mất tiếp xúc ở tiếp điểm
Không có điện ở hộp role • • Đứt dây nguồn
• • Hỏng Thermostat
• • Hỏng role xả đá
Hư hỏng khác • • Mất cách điện của đây dẫn
• • Do nơi đặt tủ bị ẩm