e đang làm 1 web sử dụng XML làm database
e muốn hỏi về code validate file XML dùng XSD
e đã đọc khá nhiều tài liệu nhưng vẫn ko hiểu về phần này
mọi ng chỉ cho e với ạ
ví dụ e có 1 file A.xml và file B.XSD
thì sẽ phải làm như thế nào ạ ?
thanks all