[IMG]http://*******/Ghk8m[/IMG]

Tổng quát qua về hót này: Úp File FTP khá tốt, zống Wupload ở điểm là remote cái có link luôn ( đặc biết remote cùng hót thì không cần acc pre làm trung zan kết nhất kái này! )


Đăng ký theo giới thiệu của tớ (ủng hộ tớ thì vô đây - các bác cũng chả mất mát zì cả ) : Here![/URL]


Đăng ký trực tiếp: Slingfile.com[/URL]