Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: k gọi đc hàm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Unhappy k gọi đc hàm

  t k biết trình bày code trong đây nó thế nào, néu có khó nhìn thì mong mọi ng thông cảm
  vấn đề là t đã complie k có erros nào rùi, đến khi chạy lại chỉ chạy đc mỗi hàm nhập thui ý...các hàm kia chạy chỉ cho ra các câu thong báo thui :((
  chả hiểu lỗi ở chỗ nào nữa
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  
  int a[6][6];int n;
  int nhap(int a[6][6],int n)
  {	cout<< "nhap n ";
  	cin>>n;
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		for(int j=0;j<n;j++)
  			{ cout<< " a["<<i<<"]["<<j<<"]= ";
  			 cin>>a[i][j];
  			 }
  }
  
  void in(int a[6][6])
  {	 
  
  	cout<<"\n\n MA TRAN VUA NHAP LA: ";
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		for(int j=0;j<n;j++)
  			cout<<a[i][j];
  }
  
  int sapxep_theohang(int a[6][6],int n)
  {	cout<<"\n\n MA TRAN SAP XEP THEO CHIEU TANG CUA HANG!";
  	for (int i=0;i<n;i++)
  	{
  		for (int j=0;j<n-1;j++)
  		for(int k=j+1;k<n;k++)
  		if (a[i][j]>a[i][k])
  			{
  				int tg=a[i][j];
  				a[i][j]=a[i][k];
  				a[i][k]=tg; 
  			} 
  	} 
  }	
  
  int sapxep_theocot(int a[6][6],int n)
  {
  	cout<<"\n\n MA TRAN SAP XEP THEO CHIEU GIAM CUA COT!";
  	for (int j=0;j<n;j++)
  	{
  		for (int i=0;i<n-1;i++)
  	  	 for (int k=i+1;k<n;k++)
  			if(a[i][j]<a[k][j])
  				{
  					int tg=a[i][j];
  					a[i][j]=a[k][j];
  					a[k][j]=tg; 
  				}
  	 }
  }
  
  
  int tonghang(int a[6][6])
  {	cout<<"\n\n TINH TONG CUA TUNG HANG TRONG MA TRAN!";int i,j;
  	int th[6];th[i]=0;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		for(j=0;j<n;j++)
  			th[i]=th[i]+a[i][j];
  	cout<<"\n tong cua hang thu "<<i<<"la: "<<th[i];
  }
  
  void test(int a[6][6],int n)
  {	cout<<"\n\n	XET TINH DOI XUNG CUA MA TRAN DA NHAP!";
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		for(int j=0;j<n;j++)
  			{if(a[i][j]=a[j][i]) cout<<"\n ma tran da nhap doi xung";
  			else cout<<"\n ma tran da nhap k doi xung";}
  }			
   main()
  {	int a[6][6];
  	nhap(a,n);
  	in(a);
  	sapxep_theohang(a,n);
  	sapxep_theocot(a,n);
  	tonghang(a);
  	test(a,n);
  	cout<<"\n\n NHAP VAO SO CAN TIM\t";
  	int t,dem=0;
  	cin>>t;
  	for(int i=0;i<=n-1;i++)
  		for(int j=0;j<=n-1;j++)
  			if(a[i][j]==t)
  				dem++;
  	cout<<t<<" "<<" xuat hien "<<dem<<" "<<"lan\n\n";
  	
  	system("pause");
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  n truyền vào là tham trị mừ
  HT117-5277

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn