Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Fraction simplifier(cần hoàn thiện)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định Fraction simplifier(cần hoàn thiện)

  Đây là code đơn giản phân số .
  làm xong rồi nhưng thấy code onó ko giống như bài c++ , các bác sửa hộ em cho hợp lý nhé.

  C++ Code:
  1.  #include <iostream>
  2.  using namespace std ;
  3.  
  4.  class Fraction{
  5.        int num , de;
  6.  public :
  7.         void input();
  8.         int ucln(int a , int b);
  9.         void donGian(int *a , int *b);
  10.         void output();          
  11.  };
  12.  
  13.  void Fraction::input(){
  14.       cout << "Enter num and de : " ;
  15.       cin >> num >> de ;
  16.      
  17.  }
  18.  
  19.  int Fraction::ucln(int a , int b){
  20.      int temp , uc;
  21.      
  22.      if(b == 0) uc = 0 ;
  23.      else{
  24.           do{
  25.              temp = a % b ;
  26.              a = b ;
  27.              b= temp ;
  28.           }while(temp != 0) ;
  29.           uc = a ;
  30.      }
  31.      return uc ;    
  32.  }
  33.  
  34.  void Fraction::donGian(int *a , int *b){
  35.       int uc ;
  36.      
  37.       *a = num ;
  38.       *b = de ;
  39.       uc = ucln(*a , *b);
  40.       *a = *a / uc ;
  41.       *b = *b / uc ;
  42.       num = *a ;
  43.       de = *b ;    
  44.  }
  45.  
  46.  void Fraction::output(){
  47.       cout << num<<" "<< de ;
  48.  }
  49.  int main(){
  50.      Fraction a  ;
  51.      int c , b ;
  52.      
  53.      a.input() ;
  54.      a.donGian(&c , &b);
  55.      a.output();
  56.      system("pause");
  57.  return 0 ;
  58.  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  744

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cops Xem bài viết
  Đây là code đơn giản phân số .
  làm xong rồi nhưng thấy code onó ko giống như bài c++ , các bác sửa hộ em cho hợp lý nhé.

  Code:
  class Fraction{
    int num , de;
  public :
    ...
    int ucln(int a , int b);
    void donGian(int *a , int *b);
    ...
  };
  Nên sửa thành thế này:
  Code:
  int ucln(int a , int b);
  
  class Fraction{
    int num , de;
  public :
    ...
    Fraction& donGian(void);
    ...
  };
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 20-05-2008 lúc 02:10 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std ;
  3.  
  4. class Fraction
  5. {
  6. private :
  7.     int nu, de;
  8. public :
  9.     Fraction()
  10.     {   }
  11.  
  12.     Fraction( int nu, int de )
  13.             :nu( nu ), de( de )
  14.     {   }
  15.  
  16.     int ucln( int a , int b ) const
  17.     {
  18.         int temp , uc;
  19.  
  20.         if( b == 0 )
  21.             uc = 0;
  22.         else
  23.         {
  24.             do
  25.             {
  26.                 temp = a % b ;
  27.                 a = b ;
  28.                 b= temp ;
  29.             }
  30.             while( temp != 0 );
  31.             uc = a ;
  32.         }
  33.         return uc ;
  34.     }
  35.  
  36.     void donGian( int *a , int *b )
  37.     {
  38.         int uc;
  39.         *a = nu;
  40.         *b = de ;
  41.         uc = ucln(*a , *b);
  42.         *a = *a / uc;
  43.         *b = *b / uc;
  44.         nu = *a;
  45.         de = *b;
  46.     }
  47.  
  48.     void inputFrac( istream& in )
  49.     {
  50.             in >> nu >> de;
  51.     }
  52.  
  53.     void outputFrac( ostream& out ) const
  54.     {
  55.             out << nu << '\\' << de << '\n';
  56.     }
  57. };
  58.  
  59. ostream& operator <<( ostream& out, const Fraction& o )
  60. {
  61.     o.outputFrac( out );
  62.     return out;
  63. }
  64.  
  65. istream& operator >>( istream& in, Fraction& i )
  66. {
  67.     i.inputFrac( in );
  68.     return in;
  69. }
  70.  
  71. int main()
  72. {
  73.     Fraction A( 3, 4 );
  74.     Fraction B;
  75.  
  76.     cin >> B;
  77.     cout << B;
  78.  
  79.     cout << A;
  80. }

Các đề tài tương tự

 1. Bài toán Fraction trong java
  Gửi bởi Blaugrana trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 07:38 PM
 2. Giới thiệu WebSite quảng cáo giới thiệu Game , MuOnline , Giao vặt khác
  Gửi bởi phathienhoi.com trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-09-2012, 02:35 PM
 3. website bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp, cá nhân chỉ 1 triệu đồng
  Gửi bởi Alviss trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-05-2011, 05:36 PM
 4. Operator < > != <= => với 2 fraction
  Gửi bởi kidqn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-11-2010, 01:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn