Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: tạo cấu trúc đọc file text chứa dữ liệu quản lý sinh viên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  2

  Mặc định tạo cấu trúc đọc file text chứa dữ liệu quản lý sinh viên

  Mọi người giúp em bài này, xem code của em bị sao mà chạy ko được,ai cho em xin code luôn thì càng tốt:
  Lập danh sách bằng file text gồm các cột: Họ, tên, toán, ly, hoa
  Ví dụ Nguyen Van Tam 7 8 9
  Le Thi Ha 8 9 10
  (các nội dung được xếp theo cột nhưng ở đây em không hiển thị được)
  Tạo cấu trúc đọc file trên
  Tìm người theo tên cho trước,
  Tỉm người theo tổng điềm cho trước
  tìm người có điểm toàn và hoa đều lớn hơn 8
  Đây là code của em nhưng không hiểu sao không chạy được

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. struct sinh_vien
  5. {
  6. char ho[20];
  7. char ten[10];
  8. int toan;
  9. int ly;
  10. int hoa;
  11. };
  12. void doc_file(FILE *file, struct sinh_vien sv[20],int *dodai);
  13. void tim_ten(struct sinh_vien sv[],int dodai);
  14. void tim_diem(struct sinh_vien sv[],int dodai);
  15. void toan_hoa(struct sinh_vien sv[],int dodai);
  16. int main()
  17. {
  18. int dodai,x;
  19. int *pdd;
  20. dodai=0;
  21. pdd=&dodai;
  22. printf("CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN \n");
  23. printf("MENU \n");
  24. printf("1.Tim kiem theo ten: \n");
  25. printf("2.Tim sv co diem lon hon diem chuan: \n");
  26. printf("3.Tim sv co diem toan va hoa lon hon 8 \n");
  27. printf("4.Thoat \n");
  28. printf("Moi ban chon cong viec (an phim 1,2,3,4) \n");
  29. scanf("%d \n",&x);
  30.  
  31. struct sinh_vien sv[20];
  32. FILE *file;
  33. if ((file=fopen("AAA.txt","r"))==NULL)
  34. printf("Khong the mo file");
  35. else
  36. {
  37. doc_file(file,sv,pdd);
  38. switch (x)
  39. {
  40. case 1:
  41. tim_ten(sv,dodai);
  42. break;
  43. case 2:
  44. tim_diem(sv,dodai);
  45. break;
  46. case 3:
  47. toan_hoa(sv,dodai);
  48. break;
  49. default:
  50. return 1;
  51. break;
  52. }
  53.  
  54. }
  55. return 1;
  56. }
  57.  
  58. void doc_file(FILE *file, struct sinh_vien sv[20],int *dodai)
  59. {
  60. char s[100];
  61. int i,len,a,b,c,d;
  62. fgets(s,100,file);
  63. len=strlen(s);
  64. for (i=len;i=i-1;i>1)
  65. {
  66. if ((s[i]!=' ')&&(s[i-1]==' '))
  67. {
  68. a=i;
  69. for (i=a;i>1;i=i-1)
  70. {
  71. if ((s[i]!=' ')&&(s[i-1]==' '))
  72. {
  73. b=i;
  74. for (i=b;i>1;i=i-1)
  75. {
  76. if ((s[i]!=' ')&&(s[i-1]==' '))
  77. {
  78. c=i;
  79. for (i=c;i>1;i-i-1)
  80. {
  81. if ((s[i]!=' ')&&(s[i-1]==' '))
  82. d=i;
  83.  
  84. }
  85. }
  86. }
  87. }
  88.  
  89.  
  90. }
  91. }
  92. }
  93. a=a-b;
  94. b=b-c;
  95. c=c-d;
  96. i=0;
  97. do
  98. {
  99. fgets(sv[i].ho,d,file);
  100. fgets(sv[i].ten,c,file);
  101. fscanf("%bd",&sv[i].toan);
  102. fscanf("%bd",&sv[i].ly);
  103. fscanf("%bd",&sv[i].hoa);
  104. i++;
  105. } while (fgets(s,100,file)!=NULL);
  106. *dodai=i;
  107. return 0;
  108. };
  109. void tim_ten(struct sinh_vien sv[],int dodai)
  110. {
  111. char s[10];
  112. int kt,i;
  113. printf("Nhap ten sinh vien can tim: ");
  114. scanf("%s \n",&s);
  115. for (i=0;i<=dodai;i++)
  116. {
  117. if (strcmp(s,sv[i].ten)==0)
  118. {
  119. printf ("%s %s %d %d %d \n",sv[i].ho,sv[i].ten,sv[i].toan,sv[i].ly,sv[i].hoa);
  120. kt=1;
  121. }
  122. if (kt=0) printf("khong tim thay sv nay \n");
  123.  
  124. }
  125. return 0;
  126. }
  127. void tim_diem(struct sinh_vien sv[],int dodai)
  128. {
  129. int td,kt,i;
  130. printf("Nhap tong diem chuan: ");
  131. td=scanf("%d \n");
  132. for (i=0;i<=dodai;i++)
  133. {
  134. if (sv[i].toan+sv[i].ly+sv[i].hoa > td)
  135. {
  136. printf ("%s %s %d %d %d \n",sv[i].ho,sv[i].ten,sv[i].toan,sv[i].ly,sv[i].hoa);
  137. kt=1;
  138. }
  139. if (kt=0) printf("khong co sv thoa man yeu cau \n");
  140. }
  141. return 0;
  142. }
  143. void toan_hoa(struct sinh_vien sv[],int dodai)
  144. {
  145. int td,kt,i;
  146. printf("Nhap tong diem chuan: ");
  147. td=scanf("%d \n");
  148. for (i=0;i<=dodai;i++)
  149. {
  150. if ((sv[i].toan>8)&&(sv[i].hoa>8))
  151. {
  152. printf ("%s %s %d %d %d \n",sv[i].ho,sv[i].ten,sv[i].toan,sv[i].ly,sv[i].hoa);
  153. kt=1;
  154. }
  155. if (kt=0) printf("khong co sv thoa man yeu cau \n");
  156. }
  157. return 0;
  158.  
  159. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi beautifulsoul84hung : 08-01-2012 lúc 03:43 AM. Lý do: cho code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  hàm dùng void thì trả cái gì ko pít nữa haizz
  HT117-5277

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  2

  thanks, mình đã sữa được những lỗi kia, còn lệnh fscanf sửa thế nào vậy bạn?
  thank.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khongminh1 Xem bài viết
  thanks, mình đã sữa được những lỗi kia, còn lệnh fscanf sửa thế nào vậy bạn?
  thank.
  cú pháp lệnh fscanf là
  fscanf(FILE*,const char* format,...)
  HT117-5277

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Ghi dữ liệu vào file với bài toán quản lý điểm sinh viên
  Gửi bởi hoangtuan211 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-03-2013, 08:49 AM
 2. Bài tập C Cách đọc mãng sinh viên từ file text
  Gửi bởi moihoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-12-2011, 04:21 AM
 3. cấu trúc struct quản lí sinh viên
  Gửi bởi darelove trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2011, 11:03 PM
 4. Quản lí sinh viên làm việc với file
  Gửi bởi laobao trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-12-2010, 02:56 PM
 5. Lập trình C | cách đọc danh sách sinh viên trong file Text
  Gửi bởi nkchicu1612 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 11-11-2010, 06:11 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn