Vân canh hud, liền kề vân canh hud, giá sốc cuối năm
Van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud


Liền kề 33 ô 17, diện tích 100m2, hướng Tây.

Giá gốc 29.077tr/m2, đóng 70%.

Giá bán 39tr/m2.Liên hệ: Mr Việt Anh 0902.658.168Van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud, van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud


van canh hud, vân canh hud, lien ke van canh hud, liền kề vân canh hud