em có 1 Form gồm có 1 số hình ảnh đề làm đẹp Form và hiển thị chữ lên hình ảnh đó, vậy em nên dùng GDI để vẽ hình ảnh hay load hình ảnh từ Resource lên Form để chương trình có hiệu suất cao?