Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: lấy dữ liệu ở 2 datalist Lồng nhau như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  29

  Mặc định lấy dữ liệu ở 2 datalist Lồng nhau như thế nào?

  mình có datalist1 và datalist2
  datalist1: có 1 lable ẩn chứa 1 khóa
  giờ mình muốn lấy giá trị của cái lb đó để viết câu lệnh truy vấn gán datasource cho datalist 2 mà chưa biết làm ntn>? mong mọi người giúp đỡ tks!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  29

  và đây là code của mình :
  <aspataList ID="DataList1" runat="server" Font-Names="Times New Roman"
  Font-Size="Large" onitemdatabound="DataList1_ItemDataBound">
  <ItemTemplate>
  <div>
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval ("CustomerName") %>' Font-Size="Large"
  ForeColor="Blue" Font-Names="Times New Roman"></asp:Label>
  <asp:Label ID="lbGroupCustomerID" runat="server" Text='<%# Eval ("GroupCustomerID") %>' Visible=false></asp:Label>
  </div>

  <div style="margin-left: 5px">
  <aspataList ID="DataList2" runat="server" Font-Names="Times New Roman" Font-Size="Medium" >
  <ItemTemplate >
  <div>
  <ul>
  <li>
  <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Eval ("CustomerInf") %>'></asp:Label>
  </li>
  </ul>
  </div>
  </ItemTemplate>
  </aspataList>
  </div>
  </ItemTemplate>
  </aspataList>

  code C#:
  string sql = string.Format(@"
  SELECT GroupCustomerID, CustomerName
  FROM GroupCustomers
  ");
  DataTable dt = DataBase.GetDataTable(sql);
  DataList1.DataSource = dt;
  DataList1.DataBind();
  foreach (DataListItem item in DataList1.Items)
  {
  DataList dl2 = (DataList)item.FindControl("DataList2");
  string lbtext = "";
  if (item.ItemType == ListItemType.Item || item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
  {
  lbtext = ((Label)item.FindControl("lbCustomerID")).Text; // bị lỗi chỗ này @@
  }
  string sql1 = string.Format(@"
  SELECT CustomerInf
  FROM CustomerInfs
  WHERE GroupCustomerID='{0}'
  ", lbtext);
  DataTable dt1 = DataBase.GetDataTable(sql1);
  dl2.DataSource = dt1;
  dl2.DataBind();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào để định dạng text với datalist?
  Gửi bởi nambatre trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 06-06-2012, 12:39 AM
 2. Phân trang Datalist trong ASP.NET như thế nào?
  Gửi bởi pvtam2a trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-10-2011, 08:28 PM
 3. Thắc mắc làm việc với checkboxlist trong datalist
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 19-05-2011, 03:15 PM
 4. Khác nhau giữa datalist, datagrid, repeat
  Gửi bởi GaPro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-11-2010, 06:34 AM
 5. Đưa dữ liệu lên datalist C#. Thực hiện thêm, sửa xóa datalist như thế nào?
  Gửi bởi congtuazx trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 09:42 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn