Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tct Xem bài viết
Em còn câu hỏi này hơ gà, mà sẵn tiện hỏi luôn!
Có giải pháp nào tích hợp các file cần của thư viện .NET theo bộ cài đặt đặt chương trình! để người sử dụng có thể dễ dàng hơn cho việc cài đặt ko vậy!
Nếu là thư viện thì được.
Ví dụ muốn viết chương trình chạy trên dotnet 2.0, nhưng lại thích cái HashSet của 3.5 (System.Core.dll) chẳng hạn thì cứ tạo project 2.0, sau đó add reference đến file System.Core.dll, chuột phải lên cái reference, chọn property, sau đó set special version thành true. Lúc đó là ok.