Chào mọi người!

Em đang muốn tìm kiếm ebook viết về cách lập trình sử dụng các hàm API chạy ở Kernel mode trên Win CE. Nhằm mục đích viết ứng dụng tạo ra chuỗi xung nhịp có độ trễ khoảng vài chục nano giây!

Rất mong được sự hồi âm từ mọi người!