Hiện tại, tôi đang thực hiện một đề tài. Yêu cầu khó khăn nhất của tôi hiện tại là sinh tự động một mã nguồn bằng c# như là 1 class(.cs) và thực thi class này cùng lúc với các class(.cs) khác. Tôi đã thử nhiều các như vẫn không thực hiện được. Hi vọng sẽ có bạn biết và chỉ dùm. Rất mong sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn!