Bạn nào có tài liệu về cấu trúc file cho C thì chia sẻ cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều