Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cấu trúc dữ liệu( struct)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định Cấu trúc dữ liệu( struct)

  cho mình hỏi phần này. Đề là in ra danh sách sinh viên bao gồm ngày tháng năm sinh, tên , điểm các môn và xếp loại nữa nhé.
  #include "stdafx.h"
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  struct date
  {
  int d;
  int m;
  int y;
  };

  struct diem
  {
  float toan;
  float hoa;
  float ly;
  float tb;
  };

  typedef struct sinhvien
  {
  diem d;
  date ns;
  char hoten[30];
  char masv[15];
  char xeploai[30];
  }sv;  void nhap1sv(sv &x)
  {
  printf("Ma so sinh vien:");
  fflush(stdin);
  gets(x.masv);
  printf("Ho va ten:");
  fflush(stdin);
  gets(x.hoten);
  printf("Nhap ngay thang nam sinh");
  scanf("%d%d%d", &x.ns.d, &x.ns.m, &x.ns.y);
  printf("Nhap diem toan:");
  scanf("%f", &x.d.toan);
  printf("Nhap diem ly:");
  scanf("%f", &x.d.ly);
  printf("Nhap diem hoa:");
  scanf("%f", &x.d.hoa);
  x.d.tb=(x.d.toan+x.d.ly+x.d.hoa)/3;
  }


  void xuat1sv(sv x)
  {
  printf("Ma so sv %15s", x.masv);
  printf("Ho ten sv %s", x.hoten);
  printf("Ngay thang nam sinh %d%d%d", x.ns.d, x.ns.m, x.ns.y);
  printf("Diem toan %f", x.d.toan);
  printf("Diem ly %f", x.d.ly);
  printf("Diem hoa %f", x.d.hoa);
  printf("Diem trung binh la %f", x.d.tb);
  printf("Xep loai sinh vien %s", x.xeploai);
  }

  void nhapds(sv a[], int &n)
  {
  /*printf("\n======================================= =========================\n");*/
  printf("Nhap so luong sinh vien");
  scanf("%d", &n);
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("\n Nhap thong tin sinh vien thu %d \n", i+1);
  nhap1sv(a[i]);
  }
  }

  void xuatds(sv a[], int n)
  {
  for (int i=0; i<n; i++)
  xuat1sv(a[i]);
  }

  void xeploaisv(sv x)
  {
  char Xeploai[30];
  if(x.d.tb >=8)
  strcpy(Xeploai,"Gioi");
  else if(x.d.tb >=7)
  strcpy(Xeploai,"Kha");
  else
  strcpy(Xeploai,"Trung binh");
  strcpy(x.xeploai, "Xeploai");
  }

  void main()
  {
  sv x;
  sv a[50];
  int n;
  nhapds(a,n);
  xuatds(a,n);
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Hỏi cái gì ?
  Bài của bạn bị vấn đề gì ?
  Um Mani Padme Hum...!!

Các đề tài tương tự

 1. Đọc và ghi cấu trúc struct trực tiếp từ bộ nhớ
  Gửi bởi Fredy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-04-2012, 06:58 PM
 2. Cấu trúc Struct trong C
  Gửi bởi minhtuan.a0 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 01:25 PM
 3. Lập trình C++ Câu lệnh Typedef trong cấu trúc struct có tác dụng gì?
  Gửi bởi mvmanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 12:36 AM
 4. Thắc mắc về ký hiệu khi sử dụng cấu trúc STRUCT
  Gửi bởi xuantunga2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-04-2011, 09:27 PM
 5. Hỏi về cấu trúc kiểu struct
  Gửi bởi conrongchautien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 15-05-2010, 05:40 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn