Mình đang nghiên cứu ASP.NET MVC 3 thấy có chức năng mới là một interface là IDependencyResolver mình chưa hiểu dùng nó để làm gì bạn nào đã dùng cái này rồi trả lời giúp mình. Thanks nhiều