Help me !! mình cần làm 1 chương trình bằng window form trong C#

đề bài: làm chương trình chơi 1 file nhạc ( định dạng WMA, MP3)

Thanks mọi người