Để có một nội thất đẹp, không ít các chuyên gia thiết kế đã khó khăn trong việc đưa hình ảnh của gỗ, đá, cảm thạch ... vào tác phẩm của mình do kinh phí của chủ đầu tư hạn chế.


Vậy tại sao không sử dụng phương án sơn giả gỗ, giả đá, giả cảm thạch, sơm vòm mây ...


Xin gửi tới các bạn một số mẫu tham khảo qua bài viết này.


Để xem tất cả các hình ảnh vui lòng xem tại các đường dẫn:


http://nogia.vn/index.php/ambum-cac-...a-go-gia-da-p1


http://nogia.vn/index.php/ambum-cac-...a-go-gia-da-p2


Trân trọng
http://conn.vn II http://nogia.vn II http://timgi.vn