Mình đang viết một addin cho Office 2007, cụ thể là Word và Excel. Mình muốn thực hiện với .net 2.0 nên đã build thành công trên VS2005 SE. Nếu debug bình thường thì Excel load addin bình thường nhưng khi publish thành file setup thì không cài đặt được.Mình đã thử sửa bằng cách thêm quyền cho file dll của chương trình, vẫn không được.

Ai có cách publish thành công trên VS2005 hay là tạo setup từ các dll không giúp mình với!