Bạn có các sản phẩm của trí tuệ không? Chúng có thể là những quy trình công nghệ sản xuất một mặt hàng nào đó, các bản vẽ thiết kế công trình hay các mẫu thiết kế sản phẩm, thiết bị vật dụng hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học...Bạn đã nghĩ rằng sản phẩm này chẳng có giá trị gì với bạn, đúng vậy nó sẽ chẳng có giá trị gì khi mà bạn không chuyển cho những người khác, những người đang rất cần các sản phẩm này giúp cho công việc của họ. Bạn hãy tạo giá trị cho các sản phẩm trí tuệ và nhân giá trị của nó lên bằng cách chuyển nó cho nhiều người. Hãy đăng tin ở THUVIENCONGTRINH.COM.VN.