Mình dùng event RowCellStyle của gridview thì thấy cứ mỗi lần click chuột là nó quét hết tất cả các cell của gridview và repaint lại làm cho load data rất chậm. Không biết có cách nào chỉnh event RowCellStyle này chỉ chạy khi cho user thay đổi Cell value chẳng hạn?
Mong các bạn chỉ giúp! Mình mới bắt đầu làm quen C# winform nên cứ rối tung lên với mấy cái event appearance này...:(