ESN ONLINE TECHNOLOGY CORPORATION
YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
CHUYÊN GIA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Công ty ESN là công ty chuyên về các sản phẩm thương mại điện tử và hệ thống dịch vụ trực tuyến cho cộng đồng người dùng Internet trên thế giới.
Do nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng 1 chuyên gia mỹ thuật công nghiệp cho các sản phẩm nội dung số.
1. Công việc
- Nghiên cứu thiết kế giao diện người dùng cho các sản phẩm thương mại điện tử và công cụ tương tác trực tuyến đa người dùng.
- Nghiên cứu, áp dụng quy trình thiết kế giao diện sản phẩm công nghệ thông tin trong Công ty.
- Nghiên cứu và đào tạo, định hướng mỹ thuật, hỗ trợ thiết kế cho nhóm thiết kế giao diện sản phẩm.
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp.
- Có tư duy mỹ thuật sang tạo và đổi mới.
- Thông thạo việc thiết kế bằng máy tính, các công cụ thiết kế đồ họa trên máy tính.
- Am hiểu và đam mê về các thiết kế công nghiệp, nhất là sản phẩm công nghiệp nội dung số như mạng xã hội, công cụ giao tiếp trực tuyến, hệ thống thương mại điện tử.
3. Điều kiện làm việc:
- Được đảm bảo mọi điều kiện làm việc tốt nhất, trong môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo, khoa học.
- Đảm bảo mọi công cụ làm việc yêu cầu.
- Mức lương cao, xứng đáng với năng lực.
- Đảm bảo mọi điều kiện theo quy định của Pháp luật.
4. Liên hệ
- Anh Dự - Phụ trách tuyển dụng Công ty ESN
- Email: hr@esnadvanced.com
- Mobile: 0902183086
-
CÔNG TY ESN
BP. NHÂN SỰ