Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Lỗi trong cây nhị phân ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  3

  Smile [ Solved ]Lỗi trong cây nhị phân ?

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. typedef int data;
  5. typedef struct tagTnode
  6. {
  7.     data key;
  8.     struct tagTnode *Left,*Right;
  9. }Tnode;
  10. typedef Tnode *TREE;
  11. void CreateTree(TREE &T)
  12. {
  13.     T=NULL;
  14. }
  15. Tnode *CreateTnode(int x)
  16. {
  17.     Tnode *p;
  18.     p=new Tnode;
  19.     if(p==NULL) exit(1);
  20.     else
  21.     {
  22.         p->key=x;
  23.         p->Left=NULL;
  24.         p->Right=NULL;
  25.     }
  26. return p;
  27. }
  28. int insertTnode(TREE &T,data x)
  29. {
  30.     if(T)
  31.     {
  32.         if(T->key==x) return 0;
  33.         if(T->key>x) return insertTnode(T->Left,x);
  34.         else return insertTnode(T->Right,x);
  35.         T=new Tnode;
  36.         if(T==NULL) return -1;
  37.         T->key=x;
  38.         T->Left=T->Right=NULL;
  39.     }return 1;
  40. }
  41. void Nhap(Tnode *T)
  42. {
  43.     data a;
  44.     while(a!=-1)
  45.     {
  46.         printf("nhap phan tu:");
  47.         scanf("%d",&a);
  48.         if(a!=-1)
  49.             insertTnode(T,a);
  50.     }
  51. }
  52. void Xuat(TREE T)
  53. {
  54.     data a;
  55.     printf("%4d",a);
  56.     Xuat(T->Left);
  57.     Xuat(T->Right);
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.     clrscr();
  62.         Tnode *p;
  63.     TREE T;
  64.     CreateTree(T);
  65.     Nhap(T);
  66.     Xuat(T);
  67.     getch();
  68. }

  Lưu ý: Để code vào tag code. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 26-05-2008 lúc 09:22 PM. Lý do: Nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  744

  Code của bạn sau khi chữa:

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  
  #ifdef __GNUC__
  #define clrscr()
  #endif
  
  typedef int data;
  
  typedef struct tagTnode
  {
    data key;
    struct tagTnode *Left,*Right;
  }Tnode;
  
  typedef Tnode *TREE;
  
  void CreateTree(TREE &T)
  {
    T=NULL;
  }
  
  Tnode *CreateTnode(int x)
  {
    Tnode *p;
    p=new Tnode;
    else
    {
      p->key=x;
      p->Left=NULL;
      p->Right=NULL;
    }
    return p;
  }
  
  int insertTnode(TREE &T,data x)
  {
    if (T)
    {
      if (T->key==x) return 0;
      if (T->key>x) return insertTnode(T->Left,x);
      else return insertTnode(T->Right,x);
    }
    T=new Tnode;
    T->key=x;
    T->Left=T->Right=NULL;
    return 1;
  }
  
  void Nhap(TREE& T)
  {
    data a;
    while (true)
    {
      printf("nhap phan tu:");
      scanf("%d",&a);
      if (a==-1) break;
      insertTnode(T,a);
    }
  }
  
  void Xuat(TREE T)
  {
    if(!T) return;
    Xuat(T->Left);
    printf("%4d",T->key);
    Xuat(T->Right);
  }
  
  int main()
  {
    clrscr();
  
    TREE T;
    CreateTree(T);
    Nhap(T);
    Xuat(T);
    getch();
  }

  Ví dụ:
  Code:
  nhap phan tu:9
  nhap phan tu:7
  nhap phan tu:5
  nhap phan tu:4
  nhap phan tu:8
  nhap phan tu:6
  nhap phan tu:2
  nhap phan tu:4
  nhap phan tu:5
  nhap phan tu:6
  nhap phan tu:7
  nhap phan tu:8
  nhap phan tu:3
  nhap phan tu:-1
    2  3  4  5  6  7  8  9
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 26-05-2008 lúc 06:13 PM.

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]F11 trong C++
  Gửi bởi nXqd trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 14-11-2008, 11:12 PM
 2. [ Solved ]Chèn âm thanh trong C++
  Gửi bởi ST_games trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-11-2008, 08:50 PM
 3. [ Solved ]Hỏi về câu lệnh trong C++
  Gửi bởi rua_con trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-10-2008, 08:04 PM
 4. [ Solved ]index trong sql
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-10-2008, 04:09 PM
 5. [Solved]Đếm số từ và số câu trong một tệp tin
  Gửi bởi meocontaplamC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 17-02-2008, 06:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn