Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: thông tin sinh viên(sắp xếp)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  Quảng Bình
  Bài viết
  0

  Angry thông tin sinh viên(sắp xếp)

  // BT.menu.ThongTinSinhVien.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdlib.h"
  #include "string.h"
  typedef struct
  {
  char masv[6];
  int tuoi;
  char tensv[30];
  }sinhvien;
  void nhap(sinhvien sv[],int n);
  void danhsach(sinhvien sv[],int n);
  void SuaTuoi(sinhvien sv[],int n);
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  {
  int cv,n;
  sinhvien sv[100];
  do
  {
  system("cls");
  printf("1.Nhap n\n");
  printf("2.Nhap mang n sinh vien\n");
  printf("3.Hien thi danh sach sinh vien\n");
  printf("4.Sua tuoi\n");
  printf("5.Thoat\n");
  printf("Vui long chon cong viec...");
  scanf("%d",&cv);
  switch(cv)
  {
  case 1: printf("Nhap n:");
  scanf("%d",&n);
  break;
  case 2: nhap(sv,n);
  break;
  case 3: danhsach(sv,n);
  getch();
  break;
  case 4: SuaTuoi(sv,n);
  getch();
  break;
  }
  }while(cv!=5);
  return 0;
  }
  void nhap(sinhvien sv[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("Hay nhap sinh vien thu %d:\n",i+1);
  printf("Ma sinh vien:");
  scanf("%s",&sv[i].masv);
  fflush(stdin);
  printf("Ten sinh vien:");
  gets(sv[i].tensv);
  fflush(stdin);
  printf("Tuoi:");
  scanf("%d",&sv[i].tuoi);
  }
  }
  void danhsach(sinhvien sv[],int n)
  {
  printf("--------------DANH SACH SINH VIEN-------------\n\n");
  printf("+------+------------------------------+------+\n");
  printf("|MaSv |Ho Va Ten |Tuoi |\n");
  printf("+------+------------------------------+------+\n");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("|%-6s|%-30s|%6d|\n",sv[i].masv,sv[i].tensv,sv[i].tuoi);
  printf("+------+------------------------------+------+\n");
  }
  }
  void SuaTuoi(sinhvien sv[],int n) //nhờ mọi người xem lai cho em câu lệnh này với.
  {
  int i=0,t;
  char tam[6];
  fflush(stdin);
  printf("Hay cho biet ma sinh vien can sua: ");
  scanf("%s",&tam);
  while(strcmp(tam,sv[i].masv)!=0&&i<n) i++;
  if(i==n)
  printf("Ma sinh vien khong co trong danh sach!");
  else
  {
  printf("Hay nhap tuoi moi!");
  scanf("%d",&t);
  sv[i].tuoi=t;
  printf("Sua Tuoi thanh cong !");
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  Quảng Bình
  Bài viết
  0

  troi oy sao khong co ai jup minh het.hjx

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  11

  lần sau post code nhớ bỏ trong tag nhe bạn, mình run thử đoạn code của bạn thì vẫn thành công mà

Các đề tài tương tự

 1. làm sao để select sinh viên theo mã sinh viên trong 1 chuỗi mã sinh viên
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 14-12-2012, 08:37 PM
 2. Hà Nội.Sao mai soft -Tuyển sinh viên thực tập C#,C++,JAVA - nhóm sinh viên tiềm năng
  Gửi bởi kimbap trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-09-2011, 09:49 AM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn